Алай Районунун Расмий Интернет Баракчасы

fullbanner ads slot

Sat05302020

жаңыланды11:05:11 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Ленин айыл өкмөтү 2017 1/1-3/10

User Rating: / 0
PoorBest 

 

 

 

Ленин айылдык кенешинин VI  чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  1/1

Согонду айылы                                                                                                          9-январь 2017-жыл

2016-жылдын 11-декабрында Ленин айылдык кенешине жаныдан       шайланган    депутаттарынын мандаттарын тануу жөнүндө

Ленин айылдык кеңеши Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамынын 40-беренесинин 4 пунктуна жана 62 берененин 2-пунктуна негиздеп

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. 2016-жылдын 11-декабрында жаныдан шайланган 21 депутат   Ленин  айылдык кеңешинин депутаты деген мандаттары таанылсын(депутаттардын тизмеси тиркелет).

 

Ленин  айылдык кеңешинин төрагасы:                                                                 Б.Арынбаев
 

 

Ленин айылдык кенешинин депутаттарынын тизмеси:

 

№1 беш мандаттуу  Кун-Элек шайлоо округунан депутаттар:

1.Алимканов Дардак

2.Жаркынбаев Орунбек

3.Чынгараев Элдияр

4.Пазылов Келдибай

5.С.Мамыров

 

№2 сегиз мандаттуу Мурдаш шайлоо округунан депутаттар:

1.Бекташов Урмат

2. Абдрай кызы Луиза

3.Субанов Бактыулан

4.Максутбаев Бакытбек

5.Тажиков Жанар

6.Байышбек уулу Урмат

7.Рысбаев Эртебалды

8.Бекташ уулу Шербай

 

№3 сегиз мандаттуу Кызыл-Коргон шайлоо округунан депутаттар.

1.Токтобаева Батма

2. Курманбаев. Муктарбек

3.Абылов Куштарбек

4.Кулуев Гулжигит

5.Оморалиев Алимбай

6.Темирбаев Кадыркул

7.Апсатаров Алтымыш

8.Арынбаев Бактыбек 

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  1/2

Согонду айылы                                                                                                 9-январь   2017-жыл

Ленин айылдык кеңешинин регламентин кабыл алуу жөнүндө.

Ленин айылдык кеңеши Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүдө» Мыйзамдарынын негизинде, мыйзамдарга өкмөттүн токтомдоруна жана жоболоруна каршы келбегендей  Ленин  айылдык кеңешинин  регламентин толук талкулоонун негизинде  Ленин  айылдык кенеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ:

1. Ленин айылдык кеңешинин  V1 чакырылышынын депутаттарынын регламенти кабыл алынсын (регламент толук тиркелет).

2. Бул регламенттин так мыйзамдуу аткарылышын камсыз кылуу бардык депутаттардын, туруктуу комиссиялардын милдеттери экендиги  белгиленсин.

3. Регламентти Юстициядан кайра каттоодон өткөрүү жагы жоопту катчы З.Дубанаевага  тапшырылсын.

4. Бул токтомду аткаруу Ленин айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларына жана жоопту катчыга милдеттендирилсин.

 Ленин айылдык Кенешинин торагасы:                              Б.Арынбаев

 Ленин  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын                                     I отурумунун   2017-жылдын   09-январындагы                            №   1/2 токтому  менен  бекитилген

(2017-жылдын   09-январындагы   Ленин  айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын                            I отурумунун  №  1/2 токтому  менен Ленин айылдык  Кеңешинин  регламентинин  редакциясы)

ЛЕНИН  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИНИН  ТИПТҮҮ  РЕГЛАМЕНТИ.

I БӨЛҮК.

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР.

1-Глава

Айылдык  Кеңеши

2-Глава

Айылдык  Кеңешинин  компетенциясы.

II-БӨЛҮК

3-Глава

Айылдык  Кеңешинин  төрагасы жана  Кеңештин  төрагасынын  орун  басары

4-Глава

Айыл  өкмөтүнүн  башчысын  шайлоо боюнча айылдык  кеңештин депутаттарыны  жана депутаты тарабынан  көрсөтүүнүн  тартиби

5-Глава

Айылдык  Кеңешинин  катчысы

6-Глава

Айылдык  Кеңешинин  туруктуу  жана  убактылуу  комиссиялары

III  БӨЛҮК

Айылдык Кеңешинин  иштөөнүн  жалпы тартиби

7-Глава

Айылдык   Кеңешинин  сессияларын  өткөрүүнүн  тартиби

8-Глава

Айылдык  Кеңешинин  токтом  долбоорлорунун  кароо  тартиби

IV БӨЛҮК

Айылдык Кеңешинин  Регламенти

9-Глава

Айылдык  Кеңешинин  Регламентине  өзгөртүүлөрдү  жана  толуктоолорду  киргизүү жана  бекитүү  тартиби

Ушул  Регламент  Кыргыз  Республикасынын «Жергиликтүү  өз  алдынча   башкаруу  жөнүндө»  (15.07.2011-жыл № 101,  30.11.2011-жыл  № 228,  17.03.2012-жыл  № 20,  19.06.2012-жыл,  03.08.2012-жыл  № 149,  10.08.2012-жыл  № 164)  жана  «Жергиликтүү  кеңештердин  депутаттарынын  статусу  жөнүндө»  Мыйзамдарына  ылайык  иштелип  чыгылды  жана  айылдык кеңешинин  иш-аракет  тартибин  аныктайт.

 

I БӨЛҮК

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-Глава

Айылдык  Кеңеши

1.1.   Айылдык  Кеңеши  өзүнүн  иш  аракеттеринде  Кыргыз  Республикасынын  Конституциясын,  «жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө»  жана  «Жергиликтүү  кеңештердин   депутаттарынын  статусу жөнүндө»,  «Кыргыз  Республикасынын  жергиликтүү  кеңештердин  депутаттарын  шайлоо  жөнүндө»   Кыргыз  Республикасынын   Мыйзамдарын,  Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  Жарлыктарын,  Жогорку  Кеңештин  жана  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  токтомдорун, ошондой  эле  ушул  регламентти  жетекчиликке алат.

1.2.   Айылдык  Кеңешинин  иш аракети  жылдык  жана  кварталдык  пландардын негизинде  жүргүзүлөт.

Кыргыз   Республикасынын  «Жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө»  жана «Жергиликтүү  кеңештердин  депутаттарынын  статусу  жөнүндө»  мыйзамдарына  ылайык  айылдык  кеңеш өз  алдынча  башкаруунун  өкүлчүлүктүү органы болуп  саналат.

1.3. Айылдык  кеңеш  белгиленген  курамындагы  депутаттардан  турат  жана  сессия  убагында  иштейт. Тийиштүү  аймакта жашаган  шайлоочулардын  жалпы добуш менен  4  жылга шайланат.

1.4.  Айылдык  кеңештер юридикалык  жактар болуп саналат  жана  мыйзамдар  менен  өздөрүнүн  компетенциясына  таандык  кылынган  ар  кандай  маселелерди  өз  алдынча  чечүүгө  укуктуу.

1.5.  Айылдык  кеңешинин    уюштуруучу –укуктук  иштөө  формасынын  негизи  сессия  болуп  саналат.

2-Глава

Айылдык  Кеңешинин  компетенциясы

2.1.   Айылдык  кеңешинин  компетенциясына  төмөндөгүлөр  кирет:

1)   жергиликтүү  маанидеги  маселелерди  башкаруунун  тартибин  белгилөө;

2)   жергиликтүү  бюджети  жана  анын  аткарылышы жөнүндө  отчетун  бекитүү,  ошондой эле  бюджеттин  аткарылышынын  жүрүшү  жана  бюджеттен  тышкары  фонддордун  пайдаланышы  жөнүндө  маалыматты угуу  жана көзөмөлдөө,  жыйынтык  чыгаруу;

3)   аймактарды  социалдык-экономикалык  жактан  өнүктүрүүнүн  жана  калкты  социалдык  жактан  коргоонун  программаларын  бекитүү  жана  алардын  аткарылышын  контролддоо;

4)   Жергиликтүү  салыктарды,  жыйымдарды  жана  алар  боюнча  жеңилдиктерди  киргизүү, ошондой  эле  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында  каралган  учурларда  алар  боюнча  ставкаларды  аныктоо;

5)   Жергиликтүү жамааттын  муниципалдык  менчигин  пайдалануунун жана  ага  ээлик кылуунун  тартибин  аныктоо,  анын ичинде  муниципалдык  менчик  объекттерин  менчиктештирүү  программасын  бекитүү жолу  менен  аныктоо,  муниципалдык  менчиктин  пайдаланылышына  контролдукту  ишке  ашыруу;

6)   Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  тиешелүү  аткаруу  органынын  иши  жөнүндө  отчетту  угуу  жана баа  берүү;

7)   Мыйзамдарда  белгиленген  учурларда  депутаттардын  ыйгарым  укуктарын  мөөнөтүнөн  мурда  токтотуу;

8)   Жергиликтүү  жамааттын  уставын  бекитүү;

9)   Тиешелүү  мамлекеттик  бийлик  органдарына сунуш   киргизүү  максатында  администрациялык  аймактык  түзүлүш  боюнча  сунуштарды иштеп чыгуу;

10)  Кеңештин  төрагасын,  анын  орун  басарын  шайлоо,  аларды  кызмат  орундарынан  бошотуу, кеңештин  төрагасын  Кыргыз  Республикасынын   мыйзамдарына    карама-каршы   келүүчү  чечимдерин  жокко чыгаруу;

11)  Айылдык  кеңештин  регламентин  кабыл  алуу;

12)  Өз  чечимдеринин  аткарылышына  көзөмөлдүк кылуу;

13)  Өкмөт  тарабынан  аныкталуучу  типтүү ченемдердин негизинде  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруу  органынын  штаттык  сан-эсебин  жана  түзүмүн  бекитүү;

14)  Муздак  сууну,  канализацияны,  жылуулук  менен камсыз  кылууну  пайдалангандык,  ошондой эле  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамдарына  ылайык  катуу  тиричилик таштандыларын  жыйнагандык,  ташып  чыгаргандык үчүн тарифтерди  бекитүү;

15)  Алкоголдук ичимдиктерди  жана  тамеки  буюмдарын  сатуунун,  ырым-жырымдарды   өткөрүүгө  тыюу  салганга  чейинки  чектөөлөрүн  аныктоо.

16)  Ирригациялык  тармактарды, үйдөгү  жана  үй жанындагы  участкаларды  күтүүнүн  тартибин,  үлгүлүү  үй, үлгүлүү  көчө, үлгүлүү   айыл  жана  айылдын  ардактуу  атуулдарын   аныктоо;

17)  Жергиликтүү жамааттын   уставына   жана  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына  ылайык  башка маселелерди чечүү;

18)   Айылдык округдун  башчысын шайлоо;  49-берененин  4-пункту.  Эгерде талапкерлердин  бири да добуштардын зарыл санын ала албаса,  анда добуш берүүнүн биринчи турунда эн көп сандагы добушту алган эки талапкер боюнча  добуш берүү  жүргүзүлөт.  Экинчи турда шайланды деп, депутаттардын жалпы санынын добуштарынын көбүн алган талапкер таанылат.  Эгерде эки гана талапкер  болуп экөө тен жеткиликтүү добуш ала албаса  анда  көп добуш алган биринчи талапкер  жаныдан башка бир талапкер талапкерлигин  коюп  келгенде,  ошону  менен кошо шайлоого барат. Айыл кенеши  түзгөн эсептөө  комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жарыялап, тиешелүү протоколду  түзөт.

19)  Айылдык  кеңешинин  депутаттарынын  жалпы санынын  үчтөн  эки  добушу  менен  айыл  өкмөт башчысына  жашыруун  добуш менен  ишенбестик  билдирүү;

20)   Тиешелүү  район  үчүн  мыйзамда  бекитилген  базалык ставканын    базасында  эсептелген  айыл  аймагы  үчүн белгиленген  жер  салыгынын  жалпы  суммасынын  чегинде  топурактын  бонитетинин  баллдарын  эске  алуу  менен, айыл  чарбасына  жарактуу  жерлерди  пайдалангандык  үчүн   салыктын  жиктелген (дифференцияланган)  ставкаларын  белгилөө;

21)   Айыл  чарбасына жарактуу  жерлерди, чөп  чабындыларды,  кайра бөлүштүрүү  фондунун  жерлерин ижарага  берүүнүн  тартибин  аныктоо,  көзөмөлдөө;

22)   талап  кылынбаган жана пайдаланылбаган  жайыттарды  пайдалануу;

23)   Айылдык кеңеши  жергиликтүү маанидеги  башка  маселелерди  чечүүгө укуктуу,  материалдык,  финансылык  жана  башка  каражаттар  бөлүнүп берилип,  ага  ылайык  мамлекеттик ыйгарым  укуктар  өткөрүлүп  алынат  жана  аткарылат.

24)   Айылдык кеңеши  белгиленген мөөнөттө  өзүнүн  ыйгарым   укуктарын  ишке  ашырууга  киришүүдө айылдык  кеңештин структурасы  жөнүндө  чечим  кабыл  алат.

II-БӨЛҮК

3-Глава

Айылдык  Кеңешинин  төрагасы жана  кеңештин  төрагасынын  орун  басары

3.1.   Айылдык  кеңештин  төрагасы депутаттардын арасынан  жашыруун  добуш  берүү  жолу менен  айылдык  кеңешинин  ыйгарым  мөөнөтүнө  шайланат. Бир  жылда  депутаттар менен биргеликте элге  отчет  берет. Айылдык  кеңешинин  төрагалыгына  депутаттар  тарабынан, ошондой  эле  өзүн-өзү  көрсөтүү  тартибинде  ишке  ашырылат.  жалпы депутаттардын  жарымынан  ашык  добушуна  ээ  болгон  талапкер  шайланды деп  эсептелинет.

Айылдык  Кеңешинин  төрагасы:

- кеңештин  сессиясын  чакырат;

- сессияга төрагалык  кылат;

- айылдык  Кеңешинин  чечимдерине, отурум  протоколдоруна  жана башка  иш  кагаздарына  кол  коет;

- айылдык  кеңеш тарабынан  жүктөлгөн  башка  милдеттерди аткарат;

- айылдык  Кеңештин  төрагасы  Кыргыз  Республикасынын  мамлкекеттик сыйлыктары  менен  сыйлоо, Кыргыз  Республикасынын  ардак  наамдарын ыйгаруу  жөнүндө  расмий  өтүнүч  жасайт жана  жергиликтүү,  райондук,  областтык  сыйлыктарга  сунуш берет.;

- Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамдарына  ылайык башка  функцияларды  аткарат.

3.2.  Айылдык  Кеңешинин  төрагасы өзүнүн милдеттерин  талаптагыдай  аткарбагандыгы  үчүн,  шайланган  депутаттардын үчтөн  бир бөлүгүнүн  демилгеси  боюнча жалпы депутаттардын  үчтөн  экисинин    добушу  менен  айылдык   кеңештин  төрагасы ээлеген кызмат  ордунан  мөөнөтүнөн  мурда бошотулат.

3.3.   Айылдык  Кеңештин  төрагалары  өзүнүн  милдеттерин  коомдук  негизде, бирок  айыл  кеңешинин  сессияларынын  ишинин  мезгилинде  бир  жолку  компенсация алуу  менен  аткарылат.

3.4.   Айылдык  Кеңешинин  төрагасынын орун  басарына  талапкерди  төрага  тарабынан  сунушталат  жана  ачык  добуш  берүү  жолу менен  шайланат.  депутаттардын  көпчүлүк  добушуна  ээ болгон  талапкер  шайланды  деп  эсептелинет.

3.5.   Кеңештин  төрагасынын  орун  басары  төраганын  тапшырмаларын   аткарат  жана  төрага  өз  милдетин  ар  кандай  себептер  менен  аткара  албай  калган учурда  төраганын  милдетин  аткарат.

3.6.   Кеңештин  төрагасынын  орун  басары  өз  милдетин  коомдук  башталышта  алып  барат.

3.7.   Кеңештин  төрагасынын орун  басары  депутаттарынын  үчтөн  бир  бөлүгүнүн  демилгеси  боюнча  жалпы  депутаттардын  үчтөн  экисинин    добушу  менен  кызматтан  бошотулат.

4-Глава

Айыл  өкмөтүнүн  башчысы  кызмат ордуна  сунуштоонун  жана  шайлоонун  тартиби

4.1. Айыл  өкмөтүнүн  башчысы  айылдык  Кеңешинин  депутаттары  тарабынан  көрсөтүлүүчү,  ошондой  эле  райондук  мамлекеттик  администрациясынын  башчысы-акими тарабынан  сунушталуучу талапкерлердин  ичинен  жашыруун  добуш  берүү  жолу  менен  айылдык  Кеңештин  чакырылыш  мөөнөтүнө айылдык Кеңешинин  депутаттары  тарабынан  шайланат.

4.2. Айыл өкмөтүнүн  башчысын  шайлоо,  эгерде айылдык  кеңештин  депутаттарынын  жалпы  санынын  үчтөн экиден  кем  эмеси  катышса болуп  өттү деп  эсептелет.  Айылдык Кеңештин  депутаттарынын  жалпы  санынын  жарымынан  ашык  көпчүлүк  добушун  алган  талапкер  шайланды  деп  эсептелет.

4.3. Айыл  өкмөтүнүн   башчысына  талапкерлерди  сунуштаган  айылдык  кеңештин депутаттары  шайлоо күнүнө  чейин  5  жумушчу  күндөн  кечиктирбей  аймактык  шайлоо  комиссиясына  төмөндөгү  документтерди  сунуштайт:

1)   айыл өкмөтүнүн  башчылыгына  талапкерди  көрсөтүү   жөнүндөгү  айылдык  кеңештин чечими;

2)   талапкердин  айыл  өкмөтүнүн   башчысы  кызматына  шайлоого  катышууга  макулдук  арызы;

3) талапкердин  өмүр  баяны;

4) адистерди  каттоого  алуу  боюнча  сүрөтү  жабыштырылган  өздүк  баракчасы  (личный  листок  по  учету  кадров)

5) нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн  эмгек  китепчесинен  көчүрмөсү;

6) нотариалдык  күбөөндүрүлгөн  жогорку  билими  жөнүндөгү  дипломдун  көчүрмөсү;

7) резюме (справка-объективка)

8) соттолбогондугу  жөнүндө  маалымат.

5-Глава

Айылдык  Кеңешинин  катчысы

Айылдык Кеңешинин  катчысынын  милдетин  айыл  өкмөтүнүн  жооптуу  катчысы  аткарат.

Айылдык  Кеңешинин  катчысы:

- айылдык Кеңешинин  катчысы  сессиянын  протоколун жүргүзөт;

- айылдык Кеңешинин  катчысы  келип  түшкөн  түшүүчү  иш-кагаздарынын  эсебин  алууну  уюштурат;

- айылдык  Кеңештин  туруктуу  жана  убактылуу  комиссиясынын  уюштуруу  иштерин  жүргүзөт;

- айылдык  Кеңештин сессиясын өткөрүү  жөнүндө  депутаттарга  кабарлайт  жана  алардын  катышуусунун  эсебин алат;

- айылдык Кеңешинин  сессиясынын токтомдорун  тариздейт  жана кеңештин  депутаттарына  жөнөтүүнү  уюштурат;

- айылдык  Кеңешинин  жана сессиясынын токтомдорунун долбоорун  даярдоо боюнча  иштерге  жетекчилик кылат.

- Ар  бир  депутатка  иш  кагаздары үчүн  дело  ачат.

6-Глава

Айылдык  Кеңешинин  туруктуу  жана  убактылуу  комиссиялары

6.1.   Айылдык    Кеңештин  туруктуу  комиссиялары  кеңештин  карамагына таандык  маселелерди  алдын  ала  кароо  жана  даярдоо,   ошондой  эле  кеңештин  чечимдерин  ишке  ашырууга  катышуу,   ушул  чечимдердин  ведомстволук  аймакта  жайгашкан  мекемелер  жана  уюмдар  тарабынан  аткарылышына   көзөмөл  кылуу үчүн  түзүлөт.

Комиссиялардын  тизмеги, алардын  сандык  курамы  жана шайлоонун  тартиби айылдык  кеңеш тарабынан  аныкталат.  Кеңеш   ыйгарым  укуктарынын  мөөнөтүнүн    ичинде  зарылчылыкка жараша  жаңы  туруктуу  комиссияларды  түзөт,  мурдагы түзүлгөндөрүн  таратат  жана  кайра  уюштурат,  алардын  курамына  өзгөртүүлөрдү  киргизе  алат.

6.2.   Туруктуу  комиссиялар  тиешелүү  айылдык  кеңештердин  депутаттарынын  ичинен  түзүлөт.  Айылдык  Кеңештин  туруктуу  комиссияларынын  курамына  кеңештин  төрагасы  жана  анын  орун  басары  шайланышы  мүмкүн эмес.  Комиссиялар  өздөрү  төраганы  шайлайт.  комиссиялар  өзүнүн  ишинин  негизги багыты  боюнча  кичи  комиссияларды  түзө  алышат.

6.3.   Айылдык  Кеңештин  туруктуу  комиссиялары  өзүнүн  ишине  окумуштууларды,  адистерди,  практик кызматчыларды,  дагы  башка адамдарды,  маселеге  тиешеси  бар  жетекчилерди   тартууга  укуктуу.

6.4.   Айылдык  Кеңештин   туруктуу  комиссиялары  өзүнүн  компетенциясына  таандык  маселелер  боюнча  чечимдерди  кабыл алат  жана   мекеме-ишканалардын  жана башкалардын  аттарын  өзгөртүүдө  түшкөн  сунуштарды  карап  чыгып,    айылдык  Кенештин  сессиясына  сунуш  кылат.

6.5.   Айылдык  Кеңештин  туруктуу  комиссиялары  ведомстволук  аймакта  жайгашкан  уюмдар менен  мекемелердин  оперативдүү  чарбачыл  ишине  кийлигишүүгө  укуктуу.

6.6.   Айылдык  Кеңеши  атайын   тапшырмаларды  аткаруу  үчүн  убактылуу  комиссияларды  түзө  алат.

Убактылуу  комиссиялардын  ыйгарым  укуктары  жана  сандык  курамы  аларды  түзүү  убагында  аныкталат.  Убактылуу  комиссиялардын  ишмердүүлүгү  тапшырылган милдеттерди  аткаргандан кийин  токтотулат.

III  БӨЛҮК

Айылдык Кеңешинин  иштөөнүн  жалпы тартиби

7-Глава

Айылдык   Кеңешинин  сессияларын  өткөрүүнүн  тартиби

7.1.   Айылдык  Кеңешинин  ишинин  негизги  уюштуруучулук-укуктук формасы  болуп  кеңештин  сессиясы  саналат.

Айылдык  Кеңешинин  сессиясы  ачык,  кварталына  бирден кем  эмес  жана  кезексиз  сессия чакырылат,  депутаттардын  жалпы  санынын  үчтөн  биринин  талабы  менен  өткөрүлөт жана  жалпы  депутаттардын  үчтөн  экиси  катышса  кворум  бар  деп  эсептелинет.

Айылдык  Кеңешинин  чечимдери  депутаттардын  жалпы  санынын  көпчүлүк  добушу менен  кабыл  алынат.  Айылдык  кеңештин  чечимдери  токтом түрүндө  даярдалат.

7.2.   Айылдык  Кеңешинин  депутаттары  кеңештин  сессиясына  катышууга  милдеттүү. Алардын  сессияга  катышуунун  эсебин  катчы  жүргүзөт.  Депутаттар  сессияга  катыша  албай  турган  учурларда  алдын  ала  катчыга  маалымдоого тийиш.  Эгерде  нотариус  аркылуу  добуш берүүгө  бирөөгө  ишеним  берсе бир  жолку  сессияга  кабыл алынат.

7.3.   Айылдык  Кеңешинин  сессиясы  ачык  түрдө  өткөрүлөт (алькогол ичимдигин  ичкен адамдар  киргизилбейт).  Кеңештин  чечими менен   сессия  жабык  түрүндө  өткөрүлүүсү мүмкүн.

7.4.   Сессиянын  чечимдери  ачык  добуш  берүү  менен  кабыл  алынат. Айрым  учурларда  жашыруун  добуш  менен  кабыл  алынат.

7.5.   Айылдык  Кеңеши  ар  бир  сессияда  күн тартибин  жана  иштөө  тартибин  кабыл алат.

7.6.   Айрым  себептер  менен  каралбай  калган  маселелер  кийинки  сессияда каралат.

7.7.  Айылдык Кеңешинин  сессиясынын  протоколдорун  кеңештин  катчысы жүргүзөт.  Протоколдо  сессияга  катышкандардын  жана  катышпай  калган  депутаттардын  фамилиялары,  катышпай  калган  себептери, чакырылгандардын  тизмеси жана  каралган  маселелер  боюнча  маалыматтар,  кабыл  алынган  чечимдер  камтылат.  Протоколго  сессияга  төрагалык  кылынуучунун  колу  коюлат.

7.8.   Керек болгон  учурларда  айылдык  кеңешинин  сессияларында  каралган  маселелер  жана  кабыл  алынган  чечимдер  жөнүндө  маалыматтар  массалык  каражат  булактарында  айылдык  кеңештин  макулдугу  менен  чагылдырылат.

7.9.   Талаш  жаратуучу  сунуштарды  добуш  берүү  жолу  менен   катышкандардын  көпчүлүк  добушу  менен  кабыл  алынат.

7.10.  Айылдык Кеңеш  ушул  мыйзамдын  49-беренесинин  7-бөлүгүнүн                1-жана 2-пункттарында  көрсөтүлгөн  негиздер  боюнча  айыл өкмөтүнүн  жалпы  башкы адистерине,  кызматкерлерине депутаттардын көпчүлүк  добушу менен  отставкага  кетирүү  үчүн  ишеним  көрсөтпөө  сунушун  берүүгө  укуктуу.  Ал чечим  маселени  биротоло  чечүү  үчүн  айыл  өкмөтүнүн башчысына  жиберилет.

Ишеним  көрсөтүлбөгөн  кызматкерине  айыл  өкмөт  башчысы  10  күн ичинде  чара көрөт  же  маалымат  берет.

8-Глава

Айылдык  Кеңешинин  токтом  долбоорлорунун  кароо  тартиби

8.1. Айылдык  Кеңешинин  сессиясында  каралган  маселелер  боюнча  токтом  кабыл алынат.  Кеңештин  токтому  ачык  же  жашыруун  добуш  менен  кабыл  алынат.

8.2.   Айылдык  Кеңешине  кароого  сунушталган  токтом долбоору  төмөндөгүдөй  болууга тийиш:

-   Кабыл  алынган  чечимди  аткаруучулар,  аткаруу мөөнөтү,  каржылоо  булактары,  ошондой эле  токтомдун  күчүнө  киргендиги  көрсөтүлөт;

-   Зарыл  учурда  чечим  кызыкдар  уюмдар,  тийиштүү аймактык  органдардын  жергиликтүүбөлүмдөрү, ошондой эле зарылдыгына  карай  мамлекеттик  бийлик органдары  менен  макулдашууга   тийиш:

-   Ушул  маселе боюнча  мурдагы  токтом  эске алынат жана мурда  кабыл  алынган  токтомдорду  жокко  чыгаруу  же  өзгөртүү  боюнча    сунуштар  камтылууга  тийиш;

-   айрым  чечимдер  боюнча  зарылчылыгына  жараша  Кыргыз  Репсубликасынын  мыйзамдарына  ылайык  юридикалык  корутунду  болуусу  керек.

8.3.   Айылдык  Кеңешинин  токтому  сессияда  талкуулангандан  кийин  сессияда  катышкан  депутаттардын  санынын  көпчүлүк  добушу  менен  кабыл  алынат.

8.4.   Кеңештин  депутаты  чечимге  макул  болбосо жазуу  же оозеки формасында  өзүнүн  өзгөчө  пикирин  айылдык  кеңешинин  протоколуна  киргизүүгө укуктуу.

8.5.   Сунушталган  токтомдун долбоору,  эгер  сессияда  катышкан депутаттардын  санынын  көпчүлүк  бөлүгү добуш  берсе,  долбоор негиз  катары  кабыл алынат  жана  пункттар  боюнча каралат.

8.6.  Токтом  долбоору  бардык  оңдоолор,  кошумчалар  каралгандан  кийин  толугу  менен  кабыл  алынат.

8.7.   Айылдык  Кеңешинин  чечимин  тиешелүү  аткаруучуларга  таратуу кол  коюлгандан  кийин  эки  жумалык  мөөнөттө  кеңеш  аппараты  тарабынан  жүргүзүлөт.

8.8.   Айылдык  Кеңешинин  кабыл  алган  токтомун,  анын ыйгарым  укуктарынын  чегинде  тийиштүү  аймакта  жайгашкан  (менчигинин  түрүнө карабастан)  ишканалар,  мекемелер  жана  алардын  органдары,  кызматтык  адамдар,  жарандар  аткарууга  милдеттүү.

IV   БӨЛҮК

Айылдык Кеңешинин  Регламенти

9-Глава

Айылдык  Кеңешинин  Регламентине  өзгөртүүлөрдү  жана  толуктоолорду  киргизүү жана  бекитүү  тартиби

9.1.   Айылдык  кеңешинин  иш  Регламентин,  типтүү  Регламентинин  негизинде  регламент  маселелери  боюнча  жумушчу  тобу  иштеп  чыгат  жана  кеңештин  сессиясына  бекитүүгө  киргизет.

9.2.   Регламент  маселелери  боюнча  топко  айылдык  кеңешинин  шайлануучу беш депутаттан кем  эмес  болууга тийиш.  Аны  айылдык  округдун  кеңешинин төрагасынын  орун  басары жетекчиликке  алат.

9.3.   Ар  бир  депутат  Регламентке  өзгөртүүлөрдү  жана  толуктоолорду  киргизүү жөнүндө  сунуштарды киргизе  алат.  Сунуштар  Регламент  боюнча  жумушчу  топко  кароо  үчүн  жөнөтүлөт.

9.4.   Регламент жана  регламентке  оңдоолор  киргизилгенден кийин  кеңешке  шайланган  депутаттардын  көпчүлүк  саны  менен   кабыл алынат.

Ленин  айылдык  кеңешинин

 

жооптуу  катчысы:                                                           С.Дубанаева

  

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  1/3

Согонду айылы                                                                                       9-январь   2017-жыл

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоону өткөрүү боюнча эсептөө комиссиясын курамын шайлоо жөнүндө.

Ленин айылдык кеңеши Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 37-беренесинин жана Ленин айылдык кеңешинин регламентинин  негизинде Ленин айылдык кенеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ:

1. Ленин айылдык кеңешинин төрагасына шайлоону өткөрүү боюнча курамына 3 адамдан кирген эсептөө комиссиясы бекитилсин.

2. Ленин айылдык  кеңешинин төрагасын шайлоону мыйзам чегинде туура өткөрүү эсептөө комиссиясына жүктөлсүн.

 


Ленин айылдык Кенешинин торагасы: Б.Арынбаев


 Ленин айылдык Кенешинин V1 чакырылышынын  I  уюштуруу заседаниесинин  2017-жылдын 9-январындагы № 1/3 токтомуна тиркеме.

Эсептөө комиссиясынын курамы:

1.Абдрай кызы Луиза

2.Курманбаев Муктарбек

 

3.Мамыров Сыдык

 

  

 

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  1/4

Согонду айылы                                                                                          9-январь   2017-жыл

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоону  өткөрүү боюнча эсептөө комиссиясынын  2017-жылдын 9-январындагы  №  1,  2  протоколдору  жөнүндө.

Эсептөө комиссиясынын № 1, 2  протоколдорун угуп жана талкулоонун  негизинде Ленин  айылдык кенеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ:

1.Ленин айылдык кеңешинин төрагасына шайлоону өткөрүү боюнча эсептөө комиссиясынын 2017-жылдын 9-январындагы № 1,  2, протоколдору бекитилсин (протокол тиркелет).


Ленин айылдык Кеңешинин төрагасы:                                    Б.Арынбаев.


  

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоодо жашыруун добуш берүүнү өткөрүү боюнча

ЭСЕПТӨӨ КОМИССИЯСЫНЫН

ПРОТОКОЛ №1

Согонду айылы.                                                                                                        9-январь.2017-жыл.

Комиссиянын заседаниесине эсептөө комиссиясынын төмөнкү мучөлөрү катышышты:

1.Абдрай кызы Луиза

2.Курманбаев Муктарбек

3.Мамыров Сыдык

Күн тартибинде:

1. Эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлоо

Кун тартибиндеги  маселени угуп жана талкуулап, эсептөө комиссиясынын заседаниеси

токтом кылат:

  1. Эсептөө комиссиянын төрагасы болуп Мамыров Сыдык шайлансын.
  2. Эсептөө комиссиянын катчысы болуп Абдрай кызы Луиза шайлансын.
  3. Ушул эсептөө комиссиянын №1 протоколун бекитип берүү жагы Ленин  айылдык кенешинин сессиясынан суралсын.

Токтом бир добуштан кабыл алынды

Эсептөө комиссиясынын төрагасы                                  Мамыров Сыдык

Эсептөө комиссиясынын катчысы                                 Абдрай кызы Луиза

 Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоодо жашыруун добуш берүүнү өткөрүү боюнча

ЭСЕПТӨӨ КОМИССИЯСЫНЫН

ПРОТОКОЛ №2

Согонду айылы.                                                                                                        9-январь.2017-жыл.

Комиссиянын заседаниесине эсептөө комиссиясынын төмөнкү мучөлөрү катышышты:

1.Абдрай кызы Луиза

2.Курманбаев Муктарбек

3.Мамыров Сыдык

Күн тартибинде:

1.Ленин  айылдык кенешинин  төрагасына  талапкерлерине добуш берүүнү өткөрүү боюнча добуш берүү бюллетенинин формасын бекитүү жөнүндө.

Күн тартибиндеги  маселени угуп жана талкуулап, эсептөө комиссиясынын  заседаниеси

токтом кылат:

1. Ленин айылдык кенешинин  төрагасына  талапкерлерине добуш берүүнү өткөрүү боюнча жашыруун добуш берүү бюллетенинин формасы жактырылсын.

2. Бул эсептөө комиссиянын №2 протоколун бекитип берүү жагы Ленин айылдык кенешинин    сессиясынан суралсын.

Токтом бир добуштан кабыл алынды.

 

Эсептөө комиссиясынын төрагасы:                                      Мамыров Сыдык

Эсептөө комиссиясынын катчысы:                                        Абдрай кызы Луиза.

 

  

 

 

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ№  1/5

Согонду айылы                                                                                       9-январь   2017-жыл

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө.

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө эсептөө комиссиясынын

№ 3   Ленин  айылдык кеңешинин төрагасын  шайлоо  Жергиликту уоз алдынча башкаруу  жонундо Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 38 беренесинин негизинде откорулгон  жашыруунун добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү протоколунун   негизинде  Ленин  айылдык кенеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ:

1. Эсептөө комиссиясынын № 3 Ленин айылдык кеңешинин төрагасын жашыруун жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү  протоколу бекитилсин.

2. Жашыруун жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен жалпы депутаттардын элүү пайыздан ашык добушун алган Ленин айылдык кенешинин №3 сегиз мандаттуу Кызыл-Коргон шайлоо участкасынын депутаты   Б.Арынбаев  Ленин  айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды  деп эсептелинсин.


 

Ленин айылдык Кеңешинин төрагасы:                             Б.Арынбаев.
 

 

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  1/6

Согонду айылы                                                                     9-январь   2017-жыл

Ленин айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо   жөнүндө.

Ленин айылдык кеңешинин төрагасын орун басарын  шайлоо боюнча өткөрүлгөн ачык  добуш берүүнүн жыйынтыгынын  негизинде  Ленин  айылдык кенеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ:

1. Ленин айылдык кеңешинин төрагасын орун басары  болуп көпчүлүк добуш менен Ленин айылдык кенешинин №1 беш мандаттуу К-Элек айылынын депутаты Мамыров Сыдык депутаты л  шайланды деп эсептелинсин.


Ленин айылдык Кеңешинин төрагасы:                                          Б.Арынбаев
 

 

Ленин айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 уюштуруу отурумунун

ТОКТОМУ №  2/1

Согонду айылы                                                                              27-январь   2017-жыл

Ленин айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын 31-беренесинин 4-пунктуна ылайык айыл өкмөтунүн башчысын шайлоо боюнча Ленин айылдык кенешинин заседаниеси токтом кылат:

1. Ленин айылдык кенешинде айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өттү деп эсептелсин.

 

 

Ленин айылдык Кеңешинин төрагасы:                                    Б.Арынбаев.


  

Ленин айылдык  Кенешинин V1 шайланган кезектеги 111 отурумунун

ТОКТОМУ            № 3/1

Согонду айылы                                                                                  8-февраль  2017-жыл

2016-жылдын башында бекитилген айылдык округдун социалдык-экономикалык өнүгүү пландарынын аткарылышы ,социалдык -экономикалык өнүгүү планынын 2017-жылга бекитүү жана 2018-2019-жылга болжолдуу пландарын бекитүү.

2016-жылдын башында бекитилген айылдык округдун социалдык-экономикалык өнүгүү пландарынын аткарылышы ,социалдык -экономикалык өнүгүү планынын 2017-жылга бекитүү жана 2018-2019-жылга болжолдуу пландарын бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы Н.Матановдун

билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ленин айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ :

1.  2016-жылдын башында бекитилген айылдык округдун социалдык-экономикалык өнүгүү пландарынын аткарылышы ,социалдык -экономикалык өнүгүү планынын  2017-жылга бекитүү жана 2018-2019-жылга болжолдуу пландарын бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы Н.Матановдун билдирүүсү эске алынсын.

2. Ленин айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүүнүн стратегия планы 2017-жылга жана 2018-2019-жылга болжолдуу пландары бекитилсин.(тиркеме тиркелет)

3.2017-жылдын башында бекитилген айыл округунун  социалдык-экономикалык  өнүгүүнүн стратегия пландарынын   2018-2019-жылдарга болжолдуу пландарын аткаруу боюнча уюштуруучулук иштерди жакшырту, аткаруу айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлерине милдеттендирилсин.

4.Ушул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн башчысы  Н.Матановко милдеттендирилсин.


Ленин айылдык Кеңешинин төрагасы:                             Б.Арынбаев


  

 

2016-жылдын башында бекитилген айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүү пландырынын аткарылышы жана социалдык - экономикалык өнүгүү планын 2017-жылга бекитүү жана 2018-2019-жылга болжолдуу пландарын бекитүү жөнүндө Н.Матановдун билдирүүсү

Ленин айыл өкмөтүнүн 2016-жыл ичинде социалдык - экономикалык өнүгүү  программасы 1 жылга пландаштырылып  төмөндөгүдөй иштер аткарылды.:

Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында 2016-жылдын  жыйынтыгы менен өкмөттүн социалдык-экономикалык өнүгүшүндө ийгиликтер жаралып, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр өсүш көрсөтүү менен бир топ иштер аткарылды. Жогорку органдардан келип түшкөн жана кабыл алынган токтомдор, буйруктар өз мөөнөтүндө катталып, аткарууга тийиштүү кызматкерлерге өз мөөнөтүндө жеткирилип, аткарылды. Тактап айтканда жогорку органдардан  келген токтом, буйруктар 180,, мекеме ишканалардан келген каттар 292 кат, келген арыздар 75. Келген каттар катталып тиешелүү адистерге өз убагында жеткирилип аткарылышы камсыз болду.

Айыл өкмөтүнүн отурумдары жана  айылдык Кенештин заседаниелери өткөрүлүп, түрдүү маселелер каралып, мыйзам чегинде чечилип иш алынып барылды.

Жарандык абалдын актыларын каттоодо 205 бала төрөлгөндүгү, өлгөндүгү жөнүндө 38 адам, никелешүү боюнча 65 жаран катталган. Ал эми учеттон чыкандар 29 болсо, учетко тургандар 31 адамды түзөт. Миграциялык абал боюнча айыл өкмөтүнүн тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Ленин айылдык өкмөтүндө 3 орто мектеп, 1 баштооч мектеп, 2 балдар бакчасы,  3 китепкана, 2 айылдык клуб, 3 ФАП,1үй бүлөлүк дарыгерлер борбору,1 байланыш бөлүмү, 1 дарыкана  бар. Аларда баары 229 киши эмгектенет. Анын ичинен С. Жаанбаев атындагы орто мектебинде 50 мугалим, 16 тех кызматкер, Карыев атындагы орто мектепте 29 мугалим, 9 тех кызматкер. Жээнбеков атындагы орто мектепте 42 мугалим, 12 тех кызматкер. Тооашкан баштооч мектебинде 5 мугалим, 4 тех кызматкер эмгектенишет. Согонду айылындагы «Б. Арзиева» балдар бакчасында  5 тарбиячы, 10 кызматкер, Мурдаш айылындагы «Жоогазын» балдар бакчасында   3 тарбиячы, 7 кызматкер эмгектенет.

БЮДЖЕТ. Толуктоочу грант 6505,6 мин сом.Тоолуу райондорго электр энергисы боюнча компенсациялоо – 766,6мин сом. Эмгек акы боюнча республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке компенсациялоо – 50,6 сом бөлүндү.

САЛЫК. 2016-жылдын жыйынтыгында жергиликтүү бюджетине салык жыйноо боюнча 1936,9 мин сомго план белгиленип, 2362,6 сомго аткарылды башкача айтканда 121,9% ашыкча аткарылуу менен төмөнкүдөй көрсөткүчкө ээ болду.

таблица 1

аталышы

Жылдык план

аткарганы

%

1.

Киреше салыгы

698,0

799,0

114

2.

Кыймылсыз мүлк салыгы

5,8

6,7

137

3.

Патенттик төлөм

60,0

61,1

102

4.

Транспорт салыгы

190,0

223,8

118

5.

Физикалык жер салыгы

124,0

125,1

101

6.

Юридикалык жер салыгы

24,0

37,6

156,6

7.

Не с/х жер салыгы

20,0

42,1

110,5

8.

Сатуудан алынуучу салык

51,0

32,1

63

9.

Кен байлыктардын лицензиясы учун

-

873,9

=

10.

Ички жайыттын арендасы

20,0

72,0

360

11.

Аренда ФПС

56,0

56,1

100

12.

Муниципалдык имарат арендасы

5,0

5,0

100

13.

Гос пошлин

20,0

21,5

107,5

14.

штраф

1,0

6,5

650

15

Калктуу конуштагы жер арендасы

162,0

=

=

16

родвзнос

500,0

630,2

126

17.

жыйынтык

1936,9

2362,6

121,9

МАЛ ЧАРБА. 2017-жылга карата малдын башы: ири мүйүздүү мал  3158 баш, анын ичинен 1596 баш саан уй; 1539 баш жылкы;  баш кой- 17834, анын ичинен тубар кой – 11753; эчки 1759, анын ичинен тубары 1474; канаттуулардын башы 4313 гө жетти.

Социалдык тейлоо боюнча:

Толтурулган социалдык паспорттордун негизинде 1 айлык кирешеси жан башына 0-810 сомго чейинки колдоого муктаж үй-бүлөөлөрдүн саны-74, кирешеси 810-1354,1 сомго чейинки колдоого муктаж үй-бүлөөлөрдүн саны-679, жалпы  жакыр үй-бүлөөлөрдүн саны-753 болду. Жалпы жакыр үй-бүлөөлөрдүн саны 753 үй-бүлөөнү түзүп, айыл өкмөтүндөгү жакырчылыктын денгээли 55,8 пайыз болду.

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы колдоого муктаж, кыйынчылыкка дуушар болгон калктын социалдык катмарын терен анализдөө жана социалдык паспортторду толтуруу иштери менен биргеликте мамлекеттик жөлөк пулдардын туура чегерилиши, пенсия, пособиялардын өз убагында берилиши, ошондой эле женилдик алуучу атуулдарга женилдиктерди өз мезгилинде мыйзам чегинде жеткирилиши дайыма көзөмөлдөнүп турулат. Айыл өкмөтү боюнча 188 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, 4 тоголок жетим балдар, 101 жарым жетим балдар, 805 пенсионер жана 180 мамлекеттик жөлөк пул алуучулар бар. Андан сырткары женилдик алуучу ар түрдүү категориядагы                         33 атуулдарыбыз жана 12 жалгыз бой карыяларыбыз бар. Аларды социалдык жактан коргоо айыл өкмөтүнүн башкы иш-аракети болуп саналып, бир катар колдоолор көрсөтүлүп жатат. Жалгыз бой карыяларыбыз мектептеги «Манас», «Семетей» уюмдарына щефтикке бекитилип берилген. Алар жазгы талаа иштеринде жер участокторун иштетүүгө, күнүмдүк тиричилигине жардамдарды берип турушат.

Ленин айыл өкмөтүндө жашаган Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери Абиев Ымынапаз жана Маманов Арынга ГСВ, ФАП кызматкерлери ай сайын үйлөрүнө барып кан басымын өлчөө менен ай сайын келген рецепт менен керектүү даары-дармектерин берип турушат. Жакынкы күндөрдө ардагерлерди ЦСМ тарабынан берилген аптечка менен камсыз кылышат.

Ошондой эле айыл өкмөттүн аймагындагы согуштан кайтпай калган жоокерлердин эстеликтерин тазалоо, ондоп сырдоо, айланасын көрктөндүрүү жана тартипке келтирүү иштери жүргүзүлүп турат.

15-февраль Афганчылар күнүнө карата айыл өкмөттүн аймагында жашаган 2 катышуучусуна айыл өкмөт тарабынан 6000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди.

8-март Аялдардын Эл Аралык күнүнө карата жергиликтүү бюджеттен 7000 мин сом акча каражаты бөлүнүп, айыл окмоттун аймагындагы 8 аялга райондук майрамдык салтанатка барып катышып келууго жолдомо берилди.

21-март “Нооруз” элдик майрамына карата жергиликтүү бюджеттен 30 000 сом акча каражаты бөлүнүп, айыл өкмөт боюнча чон салтанат өткөрүлдү.

9-май улуу Жеништин 71 жылдыгына карата жергиликтүү бюджеттен 9 000 сом акча каражаты бөлүнүп, айыл өкмөтүндөгү ардагерлерге акчалай жардам көрсөтүлүп, Гүлчө айылында өткөн жениш парадына эки ардагер катышып келишти.

19-май Энелер майрамына карата 5000 сом акча каражаты болунуп 30 аялга белектер таратылды.

1-июнь Балдарды коргоо күнүнө карата жергиликтүү бюджеттен 3 000 сом акча каражаты бөлүнүп, айыл өкмөтүнүн аймагындагы бала бакчаларда тарбияланган 150  балага белектер берилген.

31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнү 25 жылдыгына карата карата жергиликтүү бюджеттен 10 000 сом акча каражаты бөлүнүп, майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө жумшалды.

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга демөөрчүлөрдүн эсебинен жардам катары 120 тонна комур таркатылып берилди.

3-декабрга карата мумкунчулугу чектелген 1-топтогу жарандар учун айыл окмот тарабынан 8000 сом акча каражаты жумшалып, белектер таратылды.

ЖАЙЫТ КОМИТЕТИ. Жайыттын жалпы - аянты 14303га, анын ичинен пайдаланылган жайыт аянты 2629га. Жайыт комитетинин жылдык планы 165,0 мин сомго план бекитилип,  167,0 мин сом жыйналды.

ИНВЕСТИЦИЯ.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2015-жылдын 30-декабрындагы жарлыгы менен жарыяланган : Кыргыз Республикасында             “2016-жыл – Тарых жана маданият жылы”, Ош облусунда “2016-жыл – тарыхый маданият мурастарды жана туризмди онуктуруу жылы” , ал эми ага ылайык Алай районунун аймагында “2016-жыл – райондун туристтик тартымдуулугун арттыруу жылы” деп белгиленген. Ага байланыштуу  Ленин айыл окмотунун аймагында жыл ичинде томонкудой инвестиция тартылып,  иштер аткарылды:

ü Спорт комплекс куруу – 9 млн.  сомдук  жумуш аткарылып, иш уланууда.

ü 20 жылдык бутуруучу демоорчулор тарабынан С.Жаанбаев атындагы орто мектебине 63,0 сомдук музыкалык аппарат алынды.

ü 20 жылдык бутуруучу демоорчулор тарабынан А. Жээнбеков атындагы орто мектебине 300,0 сомго футбол ойноочу мини спорт аянтчасын курулуп берилди .

ü Өзгөчө Кырдаалдар министирлиги тарабынан Кара-Талаа участкасына 300,0 сомдук дамба коюлду.

ü “Жоогазын” балдар бакчасында спонсорлор тарабынан 150,0 сомго иштер аткарылды (забор куруу, корктондуруу, бакчанын ички жасалгалары).

ü Айыл окмоту учун интернет туйуну туташтырылып, 100,0 сомдук иш аткарылып пайдаланууга берилди.

ü Айыл окмотко 740,0 сомго КАМАЗ алынды.

ü Б. Арзиева балдар бакчасынын айланасын темир тосмо менен тосуу иштери учун 198,0 сом акча каражаты болунуп, иштер толугу менен аткарылып бутту.

ü Согонду айылынын маданият уйунун айланасын темир тосмо менен тосуу иштери учун 178,5 сом акча каражаты болунуп, иштер толугу менен аткарылып бутту.

ü Алай районунун борбору болгон Гулчо айылында откорулгон “Улуу Мурас” конкурс-фестивалына 20,0 акча каражаты болунуп, жаштар арсындагы таланттуулар катышып оз онорлорун тартуулашты.

ü Республикалык денгээлде откорулгон “Кочмондор” оюнуна Ленин айыл окмоту тарабынан атайын боз уй тигилип, катышуучуларды колдоо максатында жол жана башка чыгымдарын каржылап 25,0 сом акча каражаты болунуп берилди.

ü Эгемендуулуктун 25 жылдыгына карата 10,0 сом акча каражаты каралып, айыл спортсмендери учун оюн-зооктор уюштурулду.

ü Кышка карата айыл калкын (мумкунчулугу чектелген жарандарга) 120,0 тонна комур менен камсыздоо иштери жургузулду.

ü Кун-Элек айылына жаны мектеп куруу учун 37 млн 771 мин сомдук долбоор откорулуп, бугунку кундо 5млн 500 мин сомдук иш аткарылды

ü Мурдаш айылынын Кызыл-Булак, Ак-Бор участкаларына таза суу чыгаруу боюнча сметалык баасы 5млн 946 мин 613 сомдук долбоор откорулуп, бугунку кундо 1млн сомдук иш аткарылды

ü Мурдаш айылынын Ак-Талаа участкасына отуу учун 3 млн 243мин 700 сомго копуро курулду (МЧС)

ü Айыл окмоттун имаратынын 2 болмосун ремонт жасалып,  75 200 сомдук иш аткарылды.

ü Гагарин айылында Тоашкан баштооч мектебине ашкана куруу учун жергиликтуу бюджеттен  41 300 сом суммадагы акча каражаты болунуп, бугунку кундо имарат ишке берилгени турат.

ü Гагарин айылында Тоашкан баштооч мектебине демоорчулор тарабынан 50 000 сомдук иш аткарылып терезелеоге рейкалар кагылып, ремонт иштери жургузулду жана мектептин айланасын тосуп 10 000 сомдук иш аткарышты.

ü Согонду айылына таза суу учун 4млн 400 мин сомдук долбоор откорулуп бугунку кундо калк толугу менен таза суу менен камсыз болушту.

ü Буткул Дуйнолук Азык-Тулук программасынын алкагында долбоор жазылып иш аткарылып айыл окмоттун аймагында калк учун 177 тонна 724 кг ун жана 17296 л осумдук майы таратылып берилди.

ü 15-февраль Афганчылар күнүнө карата айыл өкмөттүн аймагында жашаган 2 катышуучусуна айыл өкмөт тарабынан 6000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди.

ü Бала бакча жана аппарат кызматкерлери учун офистик мебел сатып алуу учун мамлекеттик сатып алуулар порталына 114 500 сомго кулактандыруу берилип, женуучу аныкталып, келишимдер тузулуудо.

ü С. Кариев мектеби учун компьютердик жабдууларды алуу учун 160 000 сомго мамлекеттик сатып алуулар порталына кулактандыруу берилип, женуучу аныкталып, келишимдер тузулуудо.

ü Алай райондук ветеринария болуму тарабынан кара малды идентификациялоодо иш кагаздарды жургузуудо керектелууго 84 177 сомдук компьютердик жабдуу берилди.

ü “Жоогазын” балдар бакчасы республикалык жылдын мыкты бала бакчасы сынагына катышып, учунчу орунду камсыз кылып 40 000 сомдук сертификатка ээ болуп кайтты.

ВУС. 2016-жыл ичинде аскердик кызматта жүргөндөрдүн саны 2 бала. Ал эми азыркы учурда альтернативдик кызматта жургондордун саны 92, анын ичинен кызмат акысын толобогондугу учун убактысы жеткендигине байланыштуу 22 бала альтернативдик кызматтан чыгарылды, 20 бала  аскердик билет алышты.  Альтернативдик кызматка алууга план 860 400 сом толугу менен аткарылды.

ВЕТЕРИНАРИЯ. Айыл өкмөтүндө малдарды эмдөөлөр өз убагында жүргүзүлүүдө, ири мүйүздүү 2000 баш малга  шарп оорусуна, 160 баш кара санга каршы атайын ваксиналар берилди. Жандыктарга 460 кой-эчкиге кара өпкөгө каршы 11800 сомдук иш аткарылды. Ит атуу боюнча айыл өкмөт тарабынан 70,0 сом акча бөлүнүп, 224 ит жана 16 мышык атылды. Айыл өкмөтүнүн аймагында КРС, бресулез ооруларына каршы 1150 ийри мүйүздүү малдан жана 10 баш жылкыдан кан жана 205 баш уйдан сүт текшерүү үчүн алынып, Алай райондук ветеринария бөлүмүнүн лабараториясына жөнөтүлгөн. Айыл өкмөтүн аймагында жайгашкан Согонду, Мурдаш, Күн-Элек жана Гагарин айылдарында иттер жана мышыктардын эхинококкоз  жана альвеококкоз ооруларына карышы 364 ит жана 6 мышыкты даарылоо иштери жүргүзүлдү. Бруцеллез оорусуна каршы айыл өмөтүнүн аймагындагы Согонду, Мурдаш Күн-Элек жана Гагарин айылдарында 6000 баш кой-эчкилерге козуно дары тамчылатылды, Согонду жана Күн-Элек  айылынан 1150  баш уйдан кан алынып, 30 уйдун сүтү жана  9 баш иттин заны Алай райондук ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борборунун серелогия бөлүмүнө тапшырылды.

ЖАШЫЛДАНДЫРУУ-КӨРКТӨНДҮРҮҮ.

2016-жылдын март айынан май айына чейинки Ленин айыл өкмөтүндөгү калктуу конуштардын социалдык-инфраструктуралык түзүмдөрүн жакшыртуу, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча жарыяланган эки айлыктын жүрүшү жөнүндө бүгүнкү күндө төмөндөгүдөй иштер аткарылууда (өсүү темпи менен)

Иш-чаралардын планы

Аткарылган иштин өлчөмү

эскертүү

1.

Ишембиликке катышкан мекеме-уюмдардын саны

14

 

2.

Катышкан адамдардын саны

246

 

3.

Бак-дарак тигилди; бардыгы, анын ичинен ийне жалбырактуулары (даана)

4490

 

4.

Анын ичинен:

 

 

5.

терек

2891

 

6.

алма

1019

 

7.

карагай

10

 

8.

өрүк

402

 

9.

жангак

118

 

10.

гиларс

50

 

11.

Ички жана борбордук көчөлөр тазаланды, тратуарлар иретке келтирилип, жолдор ремонттолду (км)

3862

 

12.

Социалдык мекемелер ремонттолуп, акталды, сырдалды, имараттардын сырткы келбети, фасады ремонттолду (саны)

10

 

13.

Айыл ичиндеги тосмолор, кашаалар орнотулду (п.м)

4101

 

14.

Соода борборлору жана мал базарлар таштандыдан арылды ишкана, дүкөндөрдүн санитардык гигиеналык абалы жакшырып, иретке келтирилди (тонна, саны)

1,6

 

15.

Ички арыктар жана каналдар тазаланды (км)

4511

 

16.

Жол боюнда жайгашкан турак-үйлөр ремонттолуп акталды, сырдалды (саны)

62

 

17.

Башка иштердин түрү

 

 

18.

Аткарылган иштердин болжолдуу наркы (мин сом)

12189

 


 

Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы:                              Н. Матанов.
 

Ленин айылдык Кенешинин VI шайланган кезектеги III отурумунун

ТОКТОМУ                          № 3/2

Согонду айылы.                                                                                             8-февраль  2017-жыл.

Ленин айыл окмотунун 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы, 2017-жылдын бюджетин бекитууу жана 2018-2019-жылга бюджеттин болжолдуу планын бекитуу жонундо.

Ленин айыл окмотунун 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы, 2017-жылдын бюджетин бекитууу жана  2018-2019-жылга бюджеттин болжолдуу планын бекитуу боюнча  айылдык  Кенештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын торайымы Б.Токтобаеванын  билдируусун жана  Ленин айыл омкотунун башчысы Н.Матановдун  докладын угуп жана талкуулап

Ленин айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ленин айыл окмотунун бюджетинин 2016-жылга кирешелер боюнча  бекитилген планы  8493,1 мин сомго, такталган киреше болугунун планы 10737,4 мин сомго, киреше болугунун аткарылгандыгы 11105,4 мин сомго, чыгашалар боюнча 9750,0 мин сомго аткарылгандыгы белгиленсин.

2. Ленин айыл окмотунун бюджети 2017-жылга карата киреше жана чыгаша болугу  9276,8 мин сомго бекитилсин. Анын ичинен толуктоочу грант 7207,0 мин сом, оздук киреше 2069,8 мин сом болгондугу белгиленсин.

3. Ленин айыл окмоту боюнча атайын каражаттын киреше жана чыгаша  болугу 580,0 мин сомго бекитилсин.

4. Ленин айыл окмотунун  бюджетинин 2018-жылга карата  болжолдуу планы 9505,8 мин сомго, 2019-жылга  карата болжолдуу планы 10074,9 мин сомго бекитилип,  мыйзам чегинде  толуктоолор жана озгортуулорду киргизуу менен кабыл алынсын .

5. Жергиликтуу жана Республикалык бюджетен берилуучу акча каражатын чыгымдоону жыл ичинде оз максатында, сарамжалдуу пайдалануу бардык мектептердин, балдар бакчалардын жана  маданий  мекемелердин жетекчилеринен талап кылынсын жана аны козомолдоо ФЭБ башчысы Б.Мамановко тапшырылсын.

6. Ушул токтомун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин бюджет боюнча                                 туруктуу комиссиясына жана айыл окмотунун башчысы Н.Матановго милдеттендирилсин.

Ленин айылдык Кенешинин торагасы: Б.АрынбаевЛенин айылдык округунун 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы жана айыл окмотунун жергиликтуу бюджетинин 2017-жылга бекитуу жана 2018-2019- жылга болжолдуу пландарын бекитуу жонундо айылдык Кенештин заседаниесинде Ленин айылдык окмотунун башчысы Н.Матановдун

 

ДОКЛАДЫ.

Урматтуу депутаттар, райондон келген окулдор жана сессиянын катышуучулары!

Жергиликтуу бюджеттин оз алдынчалуулугунун негизинде жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтуу бюджеттердин шайкештигинин жана бюджеттик каражаттардын аткарылышынын натыйжалуулугуна жетиштик. Ленин айылдык Кенештин откон 2016-жылдын 21-февралындагы сессиясында бюджеттин киреше жана чыгаша болугу каржы министрлиги тарабынан берилген контролдук цифранын негизинде 8493,1 мин сомго бекитилген.                                                                                                     1.01.2016-жылга карата калган калдык акча каражаты 742,4 мин  сомду тузуп, жергилтиктуу бюджеттин чыгаша болугуно тиешелуу беренелерге бекитип бергенсиздер.Ал эми бюджеттин аткарылышы фактически 11105,4 мин сомду тузду.Бул жерде эске алып кетуу учун тушундурмо катары айтуу керек  тоолуу, шарты катаал аймактарда жашаган калк учун электр энергиясына женилдиктер учун акча каражаттары Республикалык бюджеттен откоруп беруу каражаттардан ( средства передоваемаядан) жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын расчетторунун негизинде 766,6 мин сом акча каражаты берилди.

Оздук киреше такталган план боюнча 2672,2 мин сом болуп, аткарылганы 3042,6 мин сомду тузуп 370,4 мин сомго ашыкча аткарылган. Ал эми толуктоочу грант 6505,6 мин сомду тузуп, аткарылганы 100% болгон. Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджетке электр энергиясына калкка женилдиктер учун-766,6 мин сом эмгек акылардын айрымасы учун 50,6  мин сом кошумча каржыланган.

Трансферттер жана оздук киреше биригип 11105,4 мин сомду тузду.

Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджетке откоруп беруучу каражаттардан(средства передоваемаядан) каржыланышы томондогудой:

- эмгек акылардын айрымасы учун кошумча каражат 50,6 мин сом.

Жалпысынан Республикалык бюджеттен откоруп беруучу каражат ( средства передоваемаядан) аркылуу каржыланган акча каражаты 817,2 мин сомду тузду.

-жалпы айылдык аймак боюнча эмгек акы учун соц. фонд ичинде 4592,0 мин сомго каржыланган ,анын ичинен

-жалпы эмгек акы-3981,0 мин сом

-соц. фондго толомдор -611,0 мин сом.

-электр энергиягияга коммуналдык чыгымдар (мекемелер учун) - 231,9 мин сом

-комур учун-474,8 мин сом

-сапар чыгымдары -151,2 мин сом.

- телефон байланышы учун- 1,3 мин сом.                                                                        -   ---

-интернет байланышы учун- 29,0 мин сом.

транспорт чыгымдары жалпы- 115,4 мин сом.

Анын ичинен:

-куйуучу майга - 92,0 мин сом.

- запастык болукторго -23,4 мин сом

-мекемелердин кезектеги ремонту учун -547,6 мин сом.

-ар турдуу инвентарь жана оборудованиелерди алуу учун  -995,5 мин сом.

-ар турдуу чыгымдар -685,6 мин сом.

-балдар бакчаларынын тамак-ашы учун -508,4 мин сом

-экономикалык чыгымдар- 68,9 мин сом

-атайын каражаттар -680,0 мин сомго аткарылган

Анын ичинен:

Балдар бакчаларына ата-энелерден тушуучу мучолук акы (род.взнос)  -500,0 мин сом план бекитилсе,  аткарылганы- 650 мин сомду тузду.Комокчу чарбаларынан 30,0 мин акча каражаты тушуп кайра эле балдар бакчасынын озуно иштетилип, мебелдер алынды..

Ошентип 2016-жылга бекитилген жогоруда корсотулгон бюджеттик акча каражаттар  оз максатында жумшалып,сарамжалдуу пайдаланылып жана жергиликтуу бюджеттин кирешесин кобойтуу максатында ички киреше булактарын таап, натыйжада 1357,7 мин сом акча каражаты, айыл окмотунун расчеттук эсебинде турат

Айыл окмотундо жана райондо откорулуучу маданий массалык иш-чараларга

жумшалган акча каражаты томондогулор:

-8-март аялдардын эл аралык кунуно-7,0 мин сом

-Нооруз майрамына -30,0 мин сом

-7-апрель революция кунуно- 1,7 мин сом

- Черноблчылар кунуно -3,0 мин сом

-Улуу  Жениш кунуно карата иш-чараларга  - 6,0 мин сом

-Энелер кунуно карата татыктуу эенелерди сыйлоого -5,0  мин сом

- мунципалдык кызматкерлер кунуно карата - 18,0 мин сом

-Улуу мурас райондук денгелде откорулгон иш-чарага- 20,0 мин сом

-Финансы кызматкерлер кунуно карата - 8,0 мин сом

-31-августь Эгемендуулук кунуно карата -30,0 мин сом

-Жаны жылдык иш-чараларга -30,0 мин сом

Жалпысы 158,7 мин сом жумшалган.

Мындан сырткары социалдык колдоого муктаж жарандарга  корсотулгон жардамдар томондогулор:

-Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине  материалдык жардам -9,0 мин сом

-15-февраль-Авганчылар кунуно - 6,0 мин сом

-1-июнь -Буткул дйнолук балдарды коргоо кунуно- 5,0 мин сом

-1-октябрь-Улгайган адамдардын эл аралык кунуно  материалдык жардам – 9,3 мин сом

-3-декабрь майыптар кунуно карата -8,0 мин сом

Жалпысы  37,3 мин сом жумшалган

Урматтуу депутаттар жана сессиянын катышуучулары! Айыл окмоту эки баскычтуу бюджеттик системасында иштеп жаткандыгына байланыштуу Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджетке акча каражаты туздон-туз айыл окмотунун эсептешуу счетуна тушуп жатат, ошого байланыштуу Каржы министрлиги тарабынан берилген контролдук цифра жалпысынан 9276,8 мин сомду тузду, Алар томонлогудой берилген.

- оздук киреше -2069,4 мин сом , анын ичинен атайын каражат- 580,0 мин сом.

-толуктоочу грант -7207,0 мин сомду тузду

Каржы министрлиги тарабынан берилген 2017-жылдын бюджетинин долбоору  жана 2018-2019- жылдарга болжолду планы боюнча  Ленин айыл окмотундо озубуздун расчетторубуздун негизинде  толуктоочу грант биринчи кезекте корголгон беренелерге жана коммуналдык чыгымдарга толугу менен жетишерлик коюлду.Оздук киреше каржы министрлиги тарабынан 2069,4 мин сом план берилип, калктуу конуштардагы жер арендасы-162,0 мин сомго негизсиз байланган.Анткени мурдагы жылдардагы «Альфа Телеком» жабык акционердик коому менен 3(уч) жылдык тузулгон келишимдин негизинде алдын -ала эсептешуулор жургузулуп уч жылдык аренда акысы айыл окмотунун эсебине 175,0 мин сом акча каражаты тушкон жана ошол акчаны Каржы министрлиги кайрадан планга коюп жатат. Бул  162,0 мин сом акча каражаты жергиликтуу бюджеттин киреше болугуно тушпойт дегенди билдирет.

Сиздердин кароонуздарга коюлуп жаткан бюджеттин долбоорунда откон жылга   салыштырмалуу электр энергиясына жана комур учун 100 % акча каражаты  жергиликтуу бюджеттен каралып жатат. Электр энергиясын колдонуучу бюджеттик мекемелер учун айыл окмоту бонча 120 мин Квт/саат лимит болунгон.Бул азыркы тариф боюнча эсептегенде  301,1  мин сомду тузот. Комур учун 484,5 мин сом акча каражаты  расчеттордун негизинде каралып жаткан бюджеттин сметасынын чыгаша болугуно отургузулду.

Урматтуу депутаттар!

Айыл окмотуно караштуу жайыт пайдалануучулардын бирикмеси мурда ушул мезгилге чейин финансылык-чарбалык иштерин озалдынча жургузуп келген. Жылына бир жолу жайыт пайдалануучулардын жана жергиликтуу кенештин алдында отчет берип келчу.Кыргыз Республикасынын Окмотунун 7.06.2016-жылдагы  №307 токтому жана КР Каржы Министрлигинин 8.12.2016-жылдагы №198-П буйругунун негизинде акча каражаттарынын кыймылы Казначейство системасы аркылуу жургузулуусу корсотулгон.

Ошол себептен айыл аймагындагы жайыт пайдалануучулардан тушуучу акча каражатын 2016-жылдагы корсоткучторун эсептеп жана анализдеп чыгып, 2017-жылга карата киреше жана чыгаша болугунун долбоорун сиздердин алдыныздарга сунуштап жатабыз.(Таблица1 жана табл.2)

Урматтуу райондон келген окулдор жана депутаттар!

2017-жылга карата каржы министрлиги тарабынан берилген контролдук цифраны чыгымдалуучу статьяларга туруктуу бюджет комиссиясы менен карап чыгып жана анализдеп сиздердин кароонуздарга коюп жатабыз.Ал корсоткучтор сиздерге киреше жана чыгаша болуктору менен жергиликтуу бюджеттин долбоору катары таблица турундо корсотулуп сиздерге таркатылып берилди.Алымча-кошумча менен озунуздор бекитесиздер.Толуктоочу гранты биринчи корголгон беренелерге  башкача айтканда эмгек акы, соц фондго чегеруулорго тарификациянын негизинде коюушубуз керек. Ошондой эле балдар бакчасынын тамак- ашына жетишээрлик денгээлде нормативке ылайык коюуубуз зарыл.Андан кийин коммуналдык чыгымдарга (эл.энергия, комур,  байланыш ж.б.) айыл окмотунун  керектоосуно жараша коюшубуз керек. Калган акча каражатты тиешелуу беренелерге  болунуп, таблица турундо корсотулгон долбоору колунуздарда. Бул жерде айта кетуучу нерсе  толуктоочу гранттар жана оздук киреше, атайын каражат баардыгы биригип айыл окмотунун жергиликтуу бюджетин тузот. Алар сиздердин кароонуздарга коюлду. Ошондой эле айыл окмотунун  2018-2019-жылдарга болжолдуу бюджетинин планын  сунуш кылабыз. Алардын долбоору № 6 таблицада корсотулгон.Ленин айылдык   Кенешинин сессиясы тарабынан бекитилген бюджети оз максатында туура, сарамжалдуу пайдалануу ар бир мекеменин жетекчисинин жана анда иштеген кызматкерлердин милдети деп баса белгилеп кетет элем.

Конул бурганыздар учун чон рахмат!

 

 

  

 

 

 

Ленин айыл окмотунун бюджетинин 2016-жылга карата киреше болугунун аткарылышы.

Таблица № 1

Кирешенин туру

Бекитилген план    (м.сом)

Такталган план (м.сом)

Аткарылышы

Осуу темпи

(м.сом)

( % )

( +,-)

1

Киреше салыгы

698,0

698,0

799,0

114,5

101

1,1

2

Физикалык жер салыгы

124,0

124,0

125,1

100,9

1,1

1,0

3

Юридикалык жер салыгы

24,0

24,0

37,6

156,7

13,6

1,6

4

Айыл чарбасына арналбаган жер салыгы

20,0

20,0

42,1

210,5

22,1

2,1

5

Транспорт салыгы

190,0

190,0

223,8

117,8

33,8

1,2

6

Ишкердик жургузуу учун пайдаланылган кыймылсыз мулк салыгы ( 2-группа)

5,8

5,8

6,7

115,5

0,9

1,2

8

Ыктыйардуу патент

60,0

60,0

61,1

101,8

1,1

1,0

9

Кайра болуштуруу фондунун аренда акысы

56,0

56,0

56,1

100,2

0,1

1,0

10

Госпошлина

20,0

20,0

21,5

107,5

1,5

1,1

11

Муниципалдык имараттардын аренда акысы

5,0

5,0

5,0

100,0

0

1

12

Лицензияны кармоо учун акы (удержание лицензии на право пользования недрами)

 

575,3

874,0

151,9

298,7

######

13

Калктуу конуштагы жер арендасы

162,0

162,0

0,0

0,0

-162,0

######

14

Жакынкы жайыт арендасы

20,0

20,0

72,0

360,0

52,0

3,6

15

Товар жугуртуудон тушкон салык

51,0

31,0

32,1

103,5

1,1

0,6

16

Штраф,санкция

1,1

1,1

6,5

590,9

5,4

5,9091

 

Оздук киреше жыйынтыгы:

1436,9

1992,2

2362,6

118,6

370,4

1,6

17

Атайын каражат:

500,0

680,0

680,0

100,0

0,0

1,4

18

Актив

 

0,0

0,0

#####

0,0

######

19

Толуктоочу грант

6556,2

6505,6

6505,6

100,0

0,0

1,0

20

Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджетке оз ара эсептешуу аркылуу откоруп берилуучу каражаттар (Средства передаваемое)

 

817,2

817,2

100,0

0,0

######

 

Жыйынтыгы:

8493,1

9995,0

10365,4

103,7

370,4

1,2

21

1/01.2016-ж. карата калдык акча каражаты

742,4

742,4

740,0

99,7

-2,4

######

 

А/окмоту боюнча баардык бюджеттин жыйынтыгы:

9235,5

10737,4

11105,4

103,4

368,0

1,2

Ленин айылдык окмотунун башчысы:

Н.Матанов

ФЭБ   башчысы:

Б.Маманов

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ленин айылдык окмотунун 2016 - жылга карата жергиликттуу бюджетинин чыгаша болугунун аткарылышы.

 

Таблица № 2

 

Аталышы

2111 эмгек акы

2121 соц фонд

2211 сапар чыгымы

22321100 эл.энергия

22122100 байланыш кызматы

22141100 куйуучу-майлоочу май

22141200 запастык болуктор

22211100 кезектеги ремонт

22241100 комур

22221200 ар турдуу чыгым (запас)

22154900 ар турдуу чыгым (услуга)

31121290 Транспорттук каражаттарды алуу  (актив)

31123230  компьютер  алуу  (актив)

31123290  ар турдуу мебель  алуу (актив)

22181100 тамак-аш

2721 Пособ.по соц.пом.населению

Жыйынтыгы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

 

1

Аппарат (Р -701)

3289239

491671

86848

17878

30396

92080

23350

75220

13328

112000

90876

28800

75000

4426686

 

2

МЧС (Р -702)

 

3

Экон.вопросы (Р-704)

68925

68925

 

4

ЖКХ (Р -706)

50000

740000

790000

 

5

Китепканалар

427782

73792

5931

3000

16500

23324

7200

10332

567861

 

6

Клубдар

264026

45545

12596

2000

182700

6600

180299

693766

 

Итого Р-708:

691808

119337

18527

5000

199200

23324

13800

190631

1261627

 

7

Балдар бакчалар

11628

7500

203000

143962

49400

5000

508400

928890

 

8

Орто мектептер

34260

199608

28900

264200

18294

48051

121750

715063

 

9

Баштооч мектеп

2000

41300

29996

1000

74296

 

Итого Р-709:

45888

209108

273200

438158

67694

54051

121750

508400

1718249

 

9

Соц.коргоо (Р -710)

37950

766600

804550

 

Итого:

3981047

611008

151263

231986

30396

92080

23350

547620

474810

193494

492433

740000

150550

75000

508400

766600

9070037

 

Атайын каражат:

30000

650000

680000

 

Жыйынтыгы:

Жыйынтыгы:

3981047

611008

151263

231986

30396

92080

23350

547620

474810

193494

492433

740000

150550

105000

1158400

766600

9750037

 

 

Ленин айыл окмоту боюнча 2016-жыл ичинде Республикалык жана жергиликтуу бюджеттен

 

каржыланган акча каражаттары.

 

Таблица № 3

 

Элге электр энергия учун компенцасия

Эмгек акы учун компенсация

Толуктоочу грант

Баардык трансферттер

Оздук киреше

Атайын каражат

1.01.2016-карата оздук кирешеден калдык

Жыйынтыгы

 

766 600

50 600

6 505 600

7 322 800

2 362 600

580 000

740 000

11 005 400

 

Ленин айыл окмотунун башчысы:                                    Н.Матанов.

 

ФЭБ башчысы:                                    Б.Маманов

  

 

 

Ленин айылдык окмотундогу мекемелердеги иштеген кызматкерлерге 2016-жыл ичинде толонгон эмгек акы.

Таблица №4

Мекемелер

Тизмедеги

2016-жылга

2016-жылга

Эмгекке жарамсыздык баракчасы боюнча толонгону

Эл.энергия

Бардыгы

иштеген

бекитилген

эсептелген

учун

кишинин

смета

эмгек

кошумча

саны

акы

толом (200сом)

1

Аппарат

21

3 334 200

3 260 751

22 303

6 185

3 289 239

2

Согонду китепканасы

3

185 700

149 118

6 570

155 688

3

Кун-Элек китепканасы

3

224 900

185 867

6 580

192 447

4

Мурдаш китепканасы

1

79 200

79 647

79 647

5

Согонду клубу

3

206 200

202 184

580

202 764

6

Кун-Элек клубу

1

60 900

61 262

61 262

Итого:

32

4 091 100

3 938 829

22 303

19 915

3 981 047

Ленин а/окмотунун башчысы: Н.Матанов.

ФЭБ башчысы: Б.Маманов

Таблица №5

Кирешенин аталышы

Жылдык план (мин сом)

Кварталдар боюнча

I

II

III

IV

1

Салык агенттиги толоочу киреше салыгы

790,0

2

Ыктыярдуу патент

65,0

3

Кыймылсыз мулк салыгы

5,8

4

Транспорт салыгы

190,0

5

Физикалык жер салыгы

124,0

6

Юридикалык жер салыгы

24,0

7

А/чарбасына арналбаган жер салыгы

20,0

8

Товар жугуртуудон алынуучу салык

28,0

9

Калктуу конуштардагы жер арендасы

162,0

10

Жакынкы жайыт арендасы

20,0

11

Кайра болуштуруу фондунун аренда акысы

56,0

12

Муницип. имараттардын аренда акысы

5,0

13

Госпошлина

14

Штраф

Оздук киреше

1489,8

Толуктоочу грант

7207,0

Жыйынтыгы:

8696,8

Атайын каражат

580,0

Баардык киреше

9276,8

1.01.2017-ж карата калган калдык

1357,7

Ленин айылдык окмотунун бюджетинин 2018-2019-жылдарга карата болжолдуу планы

Таблица №6

Кирешенин аталышы

2018-жылга (мин сом)

2019-жылга (мин сом)

1

Толуктоочу грант

7359,0

7836,1

2

Оздук киреше:

2146,8

2238,8

3

Салыктык киреше

1323,8

1415,8

4

Салык эмес киреше

823,0

823,0

Баардыгы:

9505,8

10074,9

Ленин айыл окмотунун

башчысы: Н.Матанов.

ФЭБ башчысы: Б.Маманов

 

месячный

годовой 2111

годовой 2121

 

Аппарат

238232

3339305

494100

3833405

130000

47334

5000

30000

100000

20000

300000

13500

118000

100900

4698139

45000

20000

65000

4763139

 

р-701:

238232

3339305

494100

3833405

130000

47334

5000

30000

100000

20000

300000

13500

118000

100900

4698139

45000

20000

65000

4763139

 

р-702 МЧС

60000

60000

60000

 

р-704 экон.вопр.

70000

70000

70000

 

биб Согонду

17336

208032

35886

243918

2500

1519

10000

17100

11000

6000

292037

292037

 

биб Кун-Элек

21560

258720

44629

303349

2500

6075

15000

11000

6000

343924

343924

 

биб Мурдаш

6598

79176

13658

92834

2500

1519

8250

6900

11000

6000

129003

129003

 

Итого библиотека:

45494

545928

94173

640101

7500

9112,3

33250

24000

33000

18000

764963

764963

 

клуб Согонду

20037

240462

41477

281939

2500

3037

20000

11000

195000

513476

513476

 

клуб Кун-Элек

5075

60900