Алай Районунун Расмий Интернет Баракчасы

fullbanner ads slot

Tue09222020

жаңыланды10:10:33 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Кабылан-Көл 13/1-19/4

User Rating: / 0
PoorBest 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XIII заседаниесинин

Т О К Т О М У 13/1

Кабылан-Көл  айылы 18. 08. 2016 -ж.

 

Кабылан-Көл  айыл өкмөтүндөгү  аз  камсыз  үй бүлөлөргө  жөлөк пулдарды  чектөөдө   атайын  түзүлгөн комиссиялардын  жана  жер  титирөөдөн  жапа  чеккендерге  жардам  берүүдө    аткарылган  иштер  жөнүндө

КР Өкмөтүнүн Ош областтык ыйгарым укуктуу өкүлү-губернатор Т.Сарыбашовдун чектелген жөлөк пулдун мыйзамдуу жана даректүү төлөнүшүн камсыздоо боюнча №4 протоколдук тапшырмасынын  негизинде Алай  райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким И.Ташкуловдун 18.04.2016-жылдагы №80 буйругун аткарууга  алган   Алай  райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын  29.04.2016-жылдагы №23 буйругун аткаруу жөнүндө жана  жер  титирөөдөн  жапа  чеккендерге  жардам  берүүдө  айыл  аймагынын  тиешелүү  кызматкерлердин   аткарган иштери  жөнүндө  талкуулап

Кабылан-Көл   айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М        К Ы Л А Т  :

1.  КР Өкмөтүнүн Ош областтык ыйгарым укуктуу өкүлү-губернатор Т.Сарыбашов чектелген жөлөк пулдун мыйзамдуу жана даректүү төлөнүшүн камсыздоо боюнча №4 протоколдук тапшырмасынын  негизинде Алай  райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким И.Ташкуловдун 18.04.2016-жыдагы №80 буйругун аткарууга  алган   Алай  райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын  29.04.2016-жылдагы №23 буйругун аткарууга  алып,  ар бир айылда  жөлөк пул алып жаткан үйбүлөөлөрдүн даректүүлүгүн, чектелген жөлөк пулдун мыйзамдуулугун комиссиянын кароосунан дагы өткөрүп карап чыгып, турмуш-шарты жакшырган үйбулөөлөрдүн, жумуш иштеп миграцияга кетип башка жакта иштеп жұргөн жөлөк пул алуучулардын жөлөк пулун мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча иш-аракеттерди карап чыгып, жөлөк пулду дайындоодо мыйзамдуу жана даректүү жүргүзүү талабын  аткаруу    түзүлгөн  комиссияга  жүктөлсүн.

2.  Жер  титирөөдөн  жапа  чеккендерге  бардык  келген  гуманитардык  жардамдар  комиссиянын чечиминин  негизинде  өз  убагында  даректүү  берилгендиги  белгиленсин.

3. Ушул  токтомдун  аткарылышын камсыз  кылуу айыл өкмотүнүн башчысы  Т.Камиловго,  көзөмөлдөө  жагы  айылдык  Кенештин  туруктуу    комиссияларына   тапшырылсын.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин төрагасы : У. Кадыркулов
 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынынXIII заседаниесинин


Т О К Т О М У. №  13/4

Кабылан-Көл  айылы 18. 08. 2016 -ж.

Кабылан-Көл айыл өкмөтүнө караштуу Кабылан-Көл - Талдык жолун Кыргыз Республикасынын транспорт жана Коммуникация министрлигинин балансына өткөрүү жөнүндө

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн элинин эң  көйгөйлүү маселелеринин  бири болгондуктан  Кабылан-Көл - Талдык  жолун  Кыргыз  Республикасынын  транспорт  жана  Коммуникация  министрлигинин  балансына  өткөрүү боюнча  Кабылан-Көл  айылдык  кенешинин  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн элинин эң  көйгөйлүү маселелеринин  бири болгондуктан  Кабылан-Көл - Талдык  жолун  Кыргыз  Республикасынын  транспорт  жана  Коммуникация  министрлигинин  балансына  өткөрүү болгондуктан бул  багыттагы  тиешелүү  документтерди  даярдап,  жогорку  органдарга  жиберүү  жагы  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнун  башчысы  Т.Камиловго  жүктөлсүн .
 1. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнө  караштуу  Кабылан-Көл - Талдык  жолун  Кыргыз  Республикасынын  транспорт  жана  Коммуникация  министрлигинин балансына өткөрүү Кыргыз  Республикасынын  транспорт  жана коммуникация  министрлигинен  суралсын.
 1. Ушул  токтомдун  аткарылышы  айыл  өкмөт  башчысы  Т.Камиловго  тапшырылсын.  Көзөмөлдөө  жагы  айылдык  кенештин жер жана  айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин төрагасы : У. Кадыркулов 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XIII заседаниесинин

ТОКТОМУ № 13/5

Кабылан- Көл айылы                                                                        18-август 2016-жыл

Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  иштери  жана этностор  аралык  мамилелер  боюнча  агентигинин  макулдашылып  түзүлгөн  келишимдин долбоорун  түзүү  жөнүндө

Кыргыз Республикасынын   Өкмөтүнө   караштуу  Мамлекеттик каттоо кызматынын  калкты жана жарандык абалды актыларын каттоо департаментинин  2016-жылдын  15-августундагы  № 25-1/2572  катынын негизинде, Кыргыз Республикасынын этностор аралык мамилелер менен макулдашылган долбоорун угуп талкулап Кабылан- Көл  айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  Мамлекеттик каттоо кызматынын,  калкты жана жарандык абалды актыларын каттоо департаментинин 18.05. 2016-жылдагы № 25-1/2572 каты жетекчилике алынып, аткарылышы камсыз кылынсын

2. Кыргыз   Республикасынын  “Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарында айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды берүүнүн тартиби  жөнүндогү” Мыйзамын   ишке  ашыруу  боюнча 2016-жылдын  12-июлундагы   Кыргыз  Республикасынын  Биринчи  вице- премьер  министри  М. Д. Абулгазиевдин  жетекчилигинде  өткөн  кенешмесиндеги  протоколдук   тапшырмасынын  негизинде  Кыргыз  республикасынын  Конституциясын, “Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу жөнүндө” жана   “Жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  органдарында айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды берүүнүн тартиби  жөнүндөгү” Мыйзамдарын Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик каттоо кызматынын,  калкты жана жарандык абалды актыларын каттоо департаментинин  Алай  райондук  мамлекеттик  ЖААК  бөлүмү  менен Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  түзгөн келишими бекитилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышы Кабылан- Көл айылдык кенешинин  бюджет боюнча туруктуу комиссиясына   тапшырылсын.

Кабылан- Көл   айылдык кенешинин төрагасы: У.Кадыркулов 

ДОГОВОР
о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Стороны договора

1.1.Департамент  регистрации населения и актов гражданского состояния  при  Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем "Департамент" в лице ____________________________ ____________________________________, действующего на основании Положения "О Департаменте", с одной стороны, Кабылан-Колский  айыл  окмоту, именуемый (ое) в дальнейшем "исполнительный орган местного самоуправления", в лице Камилов Токтосун  Рашидинович, действующего (ей) на основании _____________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», руководствуясь Конституцией Кыргызской Республики, Семейным Кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", «Об актах гражданского состояния», "О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий", заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Предмет договора

2.1.Департамент делегирует Кабылан-Колский  айыл  окмоту следующие государственные полномочия:

- по сбору, приему и передаче документов, являющихся основанием для государственной регистрации территориальными органами записи актов гражданского состояния (далее-ЗАГС) рождения,  заключения брака,  установления отцовства и смерти в автоматизированной информационной системе записей актов гражданского состояния (далее-АИС ЗАГС);

- по   выдаче гражданам свидетельств о государственной регистрации рождения, заключения брака, установления отцовства и смерти, оформленных территориальными органами ЗАГС по программе АИС ЗАГС в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим сферу регистрации актов гражданского состояния.

2.2 Кабылан-Колский  айыл  окмоту принимает к исполнению вышеуказанные делегируемые государственные полномочия и руководствуется Регламентом, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

3. Права и обязанности Департамента при делегировании государственных полномочий

3.1. Департамент при делегировании своих полномочий исполнительному органу местного самоуправления имеет право:

- контролировать осуществление исполнительным органом местного самоуправления делегированных государственных полномочий;

- принимать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения акты по вопросам осуществления делегированных государственных полномочий;

- давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных исполнительным органом местного самоуправления в ходе осуществления делегированных государственных полномочий;

- запрашивать от исполнительного органа местного самоуправления информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением делегированных государственных полномочий;

- устанавливать форму отчетов исполнительных органов местного самоуправления для представления информации о результатах исполнения делегированных государственных полномочий;

- инициировать досрочное расторжение договора о делегировании государственных полномочий, в случаях и порядке, установленными настоящим договором и Законом Кыргызской Республики "О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

3.2. Департамент в пределах своей компетенции обязан:

- оказывать исполнительному органу местного самоуправления методическую, организационную, консультативную и иную помощь, обеспечить исполнительный орган местного самоуправления правовой, технической и иной документацией, необходимой для осуществления делегированных государственных полномочий;

- не менее двух раз в год проводить обучение в целях повышения квалификации специалистов, на которых возложено исполнение делегированных государственных полномочий;

- осуществлять контроль  исполнения  делегированных государственных полномочий.

4. Права и обязанности исполнительного органа местного самоуправления при осуществлении делегированных государственных полномочий

4.1. Кабылан-Колский  айыл  окмоту при осуществлении делегированных государственных полномочий имеет право:

- получать от Департамента методическую, организационную, консультативную и иную помощь, а также необходимую правовую, техническую и иную документацию для осуществления делегированных государственных полномочий;

- обжаловать в судебном порядке письменные предписания государственных органов по устранению нарушений, допущенных при исполнении делегированных государственных полномочий;

- инициировать досрочное расторжение договора о делегировании государственных полномочий в случаях и порядке, установленными настоящим договором и Законом Кыргызской Республики "О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

4.2. Кабылан-Колский  айыл  окмоту при осуществлении делегированных государственных полномочий обязан:

- осуществлять делегированные им государственные полномочия в соответствии с настоящим договором и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- обеспечить целевое использование материальных, финансовых и иных средств, переданных для исполнения делегированных государственных полномочий;

- обеспечить условия для беспрепятственного проведения государственным органом проверок в части осуществления делегированных государственных полномочий и использования предоставленных материальных, финансовых и иных средств;

- обеспечить участие должностных лиц исполнительного органа местного самоуправления в обучении для повышения квалификации, предоставляемом государственным органом;

- исполнять письменные предписания государственных органов по устранению нарушений, допущенных при осуществлении делегированных государственных полномочий;

- не позднее 5 числа, ежемесячно представлять отчет в территориальный орган записи акта гражданского состояния о результатах исполнения делегированных государственных полномочий;

- в случае досрочного прекращения осуществления делегированных государственных полномочий возвращать неиспользованные финансовые,материальные и иные средства, переданные ему для исполнения делегированных государственных полномочий.

5. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий делегированные государственные полномочия

5.1. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий делегированные государственные полномочия является муниципальным служащим, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере муниципальной службы.

5.2. В своей деятельности должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий делегированные государственные полномочия, руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим договором.

5.3. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, осуществляет делегированные государственные полномочия в соответствии с регламентом согласно приложению №1.

5.4. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий делегированные государственные полномочия несет персональную ответственность, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

- за сбор, прием и достоверность  документов, являющихся основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния;

- за достоверность подписей заявителей, проставляемых в бланках заявлений о регистрации актов гражданского состояния;

- за достоверность и сохранность документов, предоставленных заявителями;

- за обеспечение своевременной доставки документов в территориальный орган ЗАГС для регистрации в АИС ЗАГС;

- за сохранность свидетельств о регистрации актов гражданского состояния переданных должностному лицу исполнительного органа местного самоуправления, исполняющему делегированные государственные полномочия;

-  за своевременную выдачу заявителям/гражданам свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, выданных территориальными органами ЗАГС;

- за достоверность проставляемых заявителями подписей в записях актов  гражданского состояния.

6. Обеспечение финансовыми, материальными и иными средствами исполнительного органа местного самоуправления при делегировании государственных полномочий.

6.1. Финансовое обеспечение, необходимое исполнительному органу местного самоуправления для осуществления делегированных государственных полномочий, осуществляется в форме целевых трансфертов (субвенций), предоставляемых местному бюджету из республиканского бюджета.

6.2. Расчет общего объема целевых трансфертов (субвенций) на соответствующий финансовый год для осуществления делегированных государственных полномочий производится на основании методики расчета объема целевых трансфертов (субвенций), утвержденной Правительством Кыргызской Республики.

Сумма целевых трансфертов (субвенций), определенных на срок, указанный в пункте 9.2. настоящего договора, в соответствии с методикой расчета объема целевых трансфертов (субвенций), утвержденной Правительством Кыргызской Республикой, прилагается к договору и является его неотъемлемой частью (приложение №2).

6.3. Общий объем целевых трансфертов (субвенций), предоставляемых местному бюджету из республиканского бюджета для осуществления исполнительным органом местного самоуправления делегированных государственных полномочий, поступают на расчетный счет исполнительного органа местного самоуправления и должен отражаться в структуре доходов и расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

6.4. Общий объем целевых трансфертов (субвенций) включает в себя:

- оплату труда должностного лица исполнительного органа местного самоуправления;

- затраты на исполнение передаваемых полномочий: транспортные расходы, услуги связи;

- коммунальные расходы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и т.п.);

- расходы на канцелярские и хозяйственные товары;

- расходы на обучение для повышения квалификации должностного лица;

- расходы на оборудование и иные сопутствующие товары.

7. Форма отчетности и периодичность доставки документов являющихся основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния в территориальные органы ЗАГС исполнительными органами местного самоуправления по осуществлению делегированных государственных полномочий.

7.1. Исполнительный орган местного самоуправления обеспечивает представление в территориальный отдел ЗАГС Департамента:

- два раза в неделю (понедельник и среда) осуществляет доставку документов, являющихся основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния  по программе АИС ЗАГС в территориальный орган ЗАГС;

- не позднее 5 числа ежемесячно (ежеквартально, раз в полугодие, в конце года) отчета о результатах исполнения делегированных государственных полномочий по форме, утвержденной государственным органом и согласованной с исполнительным органом местного самоуправления;

8. Порядок осуществления контроля исполнения делегированных государственных полномочий

8.1. Контроль по делегированным государственным полномочиям  осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований договора, регламента и законодательства Кыргызской Республики.

8.2. Контроль исполнения исполнительным органом местного самоуправления государственных полномочий осуществляет территориальный отдел ЗАГС Департамента.

8.3. Территориальный отдел ЗАГС Департамента:

- осуществляет контроль полноты и качества исполнения исполнительным органом местного самоуправления делегированных государственных полномочий, с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений;

- осуществляет контроль исполнения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере делегированных государственных полномочий, регламента взаимодействия между ДРНАГС и ОМСУ,  а также методических указаний по их осуществлению исполнительным органом местного самоуправления;

- в случаях, предусмотренных договором, готовит и вносит вышестоящему органу предложения о прекращении осуществления государственных полномочий исполнительным органом местного самоуправления и расторжении настоящего договора.

8.6. Контроль исполнения исполнительными органами местного самоуправления делегированных государственных полномочий соответствующий государственный орган осуществляет в виде:

- координации деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в части осуществления ими делегированных государственных полномочий;

- принятия от исполнительных органов местного самоуправления отчетов о результатах исполнения делегированных государственных полномочий в порядке и сроки, установленные в законе или договоре о делегировании;

- проведения проверок деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в части осуществления ими делегированных государственных полномочий и использования средств, переданных на осуществление государственных полномочий;

- рекомендаций исполнительным органам местного самоуправления по вопросам осуществления делегированных государственных полномочий;

- оценки решений, принимаемых исполнительными органами местного самоуправления, с точки зрения законности и целесообразности.

9. Порядок вступления в силу и срок действия договора

9.1. Договор подлежит утверждению представительным органом местного самоуправления и вступает в силу со дня официального опубликования постановления представительного органа местного самоуправления об утверждении договора.

9.2. Срок действия данного договора составляет до конца текущего года.

В случае, если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего договора не заявит о своем желании расторгнуть договор, то срок его действия автоматически пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.

10. Изменение условий договора

10.1. Изменения и дополнения в договор вносятся соглашением сторон.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в договор, также подлежат утверждению представительным органом местного самоуправления и вступают в силу со дня официального опубликования постановления представительного органа местного самоуправления об утверждении внесения изменения и дополнения в договор.

11. Основания и порядок прекращения осуществления делегированных государственных полномочий

11.1. Осуществление исполнительным органом местного самоуправления делегированных государственных полномочий может быть прекращено в случаях:

- истечения срока действия договора;

- вступления в законную силу решения суда о признании договора не действительным;

- отсутствия в республиканском бюджете на очередной финансовый год целевых трансфертов (субвенций) для осуществления исполнительным органом местного самоуправления делегированных государственных полномочий;

- принятия нормативного правового акта, исключающего возможность дальнейшего осуществления делегированных государственных полномочий по настоящему договору;

- принятия государственным органом решения о самостоятельном осуществлении делегированных государственных полномочий (досрочное расторжение договора);

- отказа исполнительного органа местного самоуправления от исполнения делегированных государственных полномочий в порядке и на условиях, установленных договором и/или Законом Кыргызской Республики "О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий" (досрочное расторжение договора).

11.2. Осуществление делегированных государственных полномочий может быть досрочно прекращено по инициативе государственного органа или исполнительного органа местного самоуправления.

11.3. Условиями досрочного прекращения исполнения делегированных государственных полномочий исполнительным органом местного самоуправления являются:

- невозможность обеспечения государственным органом исполнительного органа местного самоуправления необходимыми финансовыми, материальными и иными средствами для осуществления делегированных государственных полномочий;

- невозможность осуществления делегированных государственных полномочий становится по причинам, не зависящим от исполнительного органа местного самоуправления;

- принятие нормативного правового акта, изменяющего условия передачи и (или) осуществления делегированных государственных полномочий.

11.4. Условиями досрочного прекращения исполнения делегированных государственных полномочий Департаментом являются:

- признание Департаментом нецелесообразности дальнейшего осуществления делегированных государственных полномочий исполнительным органом местного самоуправления, в том числе из-за их неисполнения или ненадлежащего осуществления;

- нецелевого использования исполнительным органом местного самоуправления материальных, финансовых и иных средств, полученных для осуществления делегированных государственных полномочий, если эти нарушения создали условия, затрудняющие исполнение делегированных государственных полномочий исполнительным органом местного самоуправления;

- принятие нормативного правового акта, изменяющего условия передачи и (или) осуществления делегированных государственных полномочий.

11.5. В случае досрочного прекращения исполнения делегированных государственных полномочий по инициативе одной из сторон, сторона, инициирующая прекращение, обязана направить уведомление в письменной форме другим сторонам за 15 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения делегированных государственных полномочий.

11.6. Стороны, получившие уведомление о досрочном прекращении исполнения делегированных государственных полномочий, обязаны рассмотреть его в течение 15 рабочих дней и известить другие стороны о результатах рассмотрения уведомления.

В случае согласия другой стороны с уведомлением, исполнение делегированных государственных полномочий прекращается на основании соглашения сторон.

11.7. В случае отсутствия ответа в письменной форме о результатах рассмотрения уведомления или несогласия другой стороны с прекращением исполнения делегированных государственных полномочий в течение 30 рабочих дней, вопрос о досрочном прекращении делегированных государственных полномочий решается в судебном порядке.

11.8. В случае досрочного прекращения исполнения делегированных государственных полномочий неиспользованные финансовые средства, переданные исполнительному органу местного самоуправления на их осуществление, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 15 рабочих дней со дня прекращения исполнения делегированных государственных полномочий.

11.9. В случае приостановления финансирования исполнения делегированных государственных полномочий в объеме, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, исполнительный орган местного самоуправления вправе приостановить исполнение делегированных государственных полномочий, о чем уведомляет в письменной форме в течение 15 рабочих дней Департамент и Министерство финансов.

11.10. Со дня прекращения исполнения делегированных государственных полномочий исполнительным органом местного самоуправления государственные полномочия подлежат исполнению Департаментом, делегировавшим их исполнительному органу местного самоуправления.

11.11. Решение исполнительного органа местного самоуправления о прекращении, приостановлении и отказе от дальнейшего исполнения делегированных государственных полномочий утверждается постановлением представительного органа местного самоуправления и вступает в силу в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики".

12. Ответственность сторон

12.1. За ненадлежащее выполнение условий договора, ущемление прав или нанесение материального и морального ущерба стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Мэр города (глава айыл окмоту) несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения делегированных государственных полномочий, за целевое использование переданных материальных, финансовых и иных средств и строгое выполнение положений настоящего договора.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами либо в судебном порядке.

15. Адреса и подписи сторон

Департамент

Орган МСУ

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной

регистрационной службе

при Правительстве

Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Киевская, 58

тел.(312)66 61 20,факс:(312)66 23 29

Директор департамента

______________________ М. Пратова


Ошская  област

Алайский район

Кабылан-Колский  айыл  окмоту

Село Кабылан-Кол

Тел факс: (0-3234) 6-02-40

Глава айыл окмоту

____________________ Т. Камилов

 

Приложение №1

к договору о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, заключенному между ДРНАГС при ГРС при ПКР и органами местного самоуправления КР

от «___» июня 2016 года

№ ________

Регламент взаимодействия между Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики иорганами местного самоуправления Кыргызской Республики

по реализации делегированных государственных полномочий.

1. Общие положения

Регламент взаимодействия между Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики ( далее - Регламент) и органами местного самоуправления Кыргызской Республики разработан  по реализации следующих делегированных полномочий:

- по сбору, приему и передаче документов, являющихся основанием для государственной регистрации территориальными органами записи актов гражданского состояния (далее-ЗАГС) рождения,  заключения брака,  установления отцовства и смерти в автоматизированной информационной системе записей актов гражданского состояния (далее-АИС ЗАГС);

- по   выдаче гражданам свидетельств о государственной регистрации рождения, заключения брака, установления отцовства и смерти, оформленных территориальными органами ЗАГС по программе АИС ЗАГС в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим сферу регистрации актов гражданского состояния.

1.Настоящий Регламент устанавливает взаимодействие между территориальными органами  записи  актов гражданского состояния Департамента  регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики  с органами местного самоуправления Кыргызской Республики при государственной регистрации актов гражданского состояния.

2.Государственная регистрация актов гражданского состояния производится строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.Порядок приема заявлений на государственную регистрацию акта гражданского состояния специалистом исполнительного органа местного самоуправления.

1.Должностное лицо  исполнительного органа местного самоуправления принимает заявления в установленной письменной форме по регистрации следующих актов гражданского состояния:

- по государственной регистрации рождения:

- по государственной регистрации заключения брака;

- по государственной регистрации установления отцовства;

- по государственной регистрации смерти.

2.Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления обязан разъяснить заявителям порядок приема документов, порядок регистрации акта гражданского состояния и порядок оплаты;

3.Должностное лицо  исполнительного органа местного самоуправления проверяет:

-достоверность документов, являющихся основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния;

-полноту и правильность заполнения заявлений;

-достоверность подписей, проставляемых в заявлениях на регистрацию акта  гражданского состояния;

-регистрирует в журнале по учету граждан заявления граждан, подаваемых для государственной регистрации акта гражданского состояния.

4.Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления:

- доставляет пакет документов для государственной регистрации акта гражданского состояния в территориальный орган записи актов гражданского состояния;

- вносит в журнал регистрации отметку по соответствующему заявлению о передаче исполнителю территориального органа записи актов гражданского состояния;

-после государственной регистрации акта гражданского состояния в территориальном органе записи акта гражданского состояния получает первый и второй экземпляры записей акта гражданского состояния для проставления в них подписи заявителей;

-после проставления подписей заявителей в записях акта гражданского состояния обеспечивает их возврат в территориальный орган записи акта гражданского состояния;

-получает свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния и  проставляет  подпись в приходно-расходной книге бланков строгой отчетности территориального органа записи акта гражданского состояния;

- вручает  свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния  заявителям.

5. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления несет ответственность за сохранность документов, предоставленных гражданами  для государственной регистрации акта гражданского состояния  и документов, предоставленных  органами записи актов гражданского состояния по государственной регистрации  акта гражданского состояния.

6. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, принявший заявление, два раза в неделю обязан представить документы являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского состояния в территориальный орган записи актов гражданского состояния.

7. Заявления, граждан  подаваемые для государственной регистрации акта гражданского состояния  регистрируются в соответствующем журнале.

3. Должностное лицо органа местного самоуправления вправе:

· отказать потребителю в приеме заявления и пакета документов в случае несоответствия представляемого комплекта документов требуемому согласно стандарту соответствующей государственной услуги;

· отказать потребителю в приеме заявления и пакета документов либо в выдаче конечного результата государственной услуги в следующих случаях:

- если заявление и пакет документов для получения услуги представлены (затребованы) без удостоверения личности, либо не уполномоченным лицом.

- если предоставлен неполный пакет документов;

- если заявитель хочет зарегистрировать рождение с пропуском срока (когда ребенок старше одного года);

- если заявитель предъявляет решение суда;

- если один из родителей является иностранным гражданином или имеет статус “кайрылман”;

- если ребенок умер в первую неделю жизни;

- если оба родителя являются несовершеннолетними;

- в случае обращения отца ребенка и смерти матери или признания матери недееспособной, или при лишении её родительских прав;

Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления дополнительно информирует, что в этих перечисленных случаях получение услуги возможно только в территориальном органе записи актов гражданского состояния при предъявлении дополнительных документов после консультации с сотрудником.

4. Порядок взаимодействия между сотрудниками территориальных органов записи актов гражданского состояния и органов местного самоуправления.

1. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления, приняв документы, являющиеся основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечивает их доставку в территориальный орган записи актов гражданского состояния в понедельник и среду

2. Должностное лицоисполнительного органа местного самоуправления передает пакет документов ответственному сотруднику территориального органа записи актов гражданского состояния под роспись в журнале, подтверждающей факт передачи пакета документов.

В журнале должностного лица исполнительного органа местного самоуправления отражается следующая информация:

· регистрационный номер отправления;

· дата и время передачи документов;

· ФИО и подпись сотрудника органа ЗАГС, принявшего документы.

3. Должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления несет ответственность за доставку готовых документов, как результата оказанной услуги, обратно в исполнительный орган местного самоуправления. При этом результаты передаются сотрудником исполнительного органа местного самоуправления в соответствии с процедурами на этапе приема заявки на получение услуги.

4.   Сотрудник территориального органа записи актов гражданского состояния:

-принимает документы, являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского состояния;

-регистрирует заявления о государственной регистрации акта гражданского состояния в журнале по учету граждан  в день приема документов.

В журнале сотрудника территориального органа записи актов гражданского состояния отражается следующая инфоормация:

· регистрационный номер принятия;

· дата и время приема документов;

· ФИО и подпись дожностного лица исполнительного органа местного самоуправления, передавшего документы.

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявителей, полноту и правильность заполнения заявлений;

-производит государственную регистрацию акта гражданского состояния в системе АИС  «ЗАГС»;

-выписывает свидетельство в удостоверение государственной регистрации акта гражданского состояния;

-регистрирует свидетельство в приходно-расходной книге бланков строгой отчетности;

-передает первый и второй экземпляры записей акта гражданского состояния должностному лицу исполнительного органа местного самоуправления, для проставления в них подписи заявителей;

-истребует первый и второй экземпляры записей акта гражданского состояния с исполнительных органов местного самоуправления с проставленными подписями;

-выдает свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния должностному лицу исполнительного органа местного самоуправления для вручения заявителям;

3. Сотрудник территориального органа записи актов гражданского состояния вправе отказать в государственной регистрации акта  гражданского состояния в случае несоответствия  предоставляемого пакета документов, являющихся основанием для государственной регистрации акта гражданского состояния.

5. Ответственность исполнительного органа местного самоуправления и его должностных лиц.

Исполнительный орган местного самоуправления и его должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение и выполнение требований настоящего Регламента, законодательства Кыргызской Республики в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательством Кыргызской Республики, в том числе в случае:

· утери Документов:

· подлога Документов;

· порчи Документов;

· нарушения сроков передачи Документов государственной услуги и выдачи результата услуг заявителю;

· приема Документов без личного присутствия заявителя;

· приема Документов без предоставления заявителем документа, удостоверяющего личность;

· приема Документов без предоставления заявителем оригиналов Документов;

· подписания бланков заявлений  и актов гражданского состояния не заявителем.

Убытки, причиненные заявителю, возмещаются исполнительным органом местного самоуправления и его сотрудниками в случае утраты или порчи Документов в размере стоимости расходов на восстановление Документов.

Возмещение вреда заявителю исполнительного органа местного самоуправления и его сотрудниками производится добровольно либо по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

6. Ответственность должностных лиц территориальных органов записи актов гражданского состояния и исполнительных органов местного самоуправления.

1. Ответственность за прием заявлений, послуживших основанием для государственной регистрации актов гражданского состояния и своевременную передачу соответствующих документов в территориальный орган записи актов гражданского состояния возлагается на руководителя соответствующего исполнительного органа местного самоуправления.

2. Ответственность за сохранность и выдачу свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, достоверность подписей, проставляемых в заявлениях, записях актов гражданского состояния и возврат в территориальный орган записи актов гражданского состояния первых и вторых экземпляров записей актов гражданского состояния возлагается на долджностного лица исполнительного органа местного самоуправления.

 

3. Ответственность за обеспечение своевременной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния в программе АИС ЗАГС возлагается на заведующих территориальными отделами  записи актов гражданского состояния.

  

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XV кезексиз заседаниесинин

Т О К Т О М У. № 15/1

Кабылан-Көл  айылы                                                                          10. 10.  2016 -ж.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн администрациясына  жаңы  имарат  куруу үчүн жер чектеп берүү  жөнүндө

Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн администрациясына  жаңы  имарат  куруу үчүн  Кабылан-Көл  балдар бакчасынын 1,68 га жер  участогунун  ичинен 0, 20 га  жер участогун  бөлүп  берүү  максатында   Кабылан-Көл  айылдык  кенешинин  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн администрациясына  жаңы  имарат  куруу үчүн  Кабылан-Көл  балдар бакчасынын 1,68 га жер  участогунун  ичинен 0, 20 га  жер   тилкесин бөлүп  берүү  жагы   айыл  өкмөтүнө  милдеттендирилсин.
 1. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн администрациясына  жаңы  имарат    куруу  үчүн  жазылган  түрткү  берүүчү  гранттын  долбоору  3 млн сомду  түзөт.       Өздүк салым 210,0 сом.  2017-жылдын жергиликтүү  бюджетине  киргизүү  бекитилсин.
 1. Ушул кабыл алынган  токтомдун  аткарылышы  жер  адиси  С.Сактановго  жана  айыл  өкмөт  башчысы  Т.Камиловго  тапшырылсын.
 1. Көзөмөлдөө  жагы  айылдык  кенештин экономикалык  саясат муниципалдык  менчик,  калкты  жерге  жайгаштыруу, жер жана  айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин төрагасы : У. Кадыркулов

  

Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин   IV   чакырылышынын кезексиз                           XVI   заседаниесинин

ТОКТОМУ  № 16/1

Кабылан-Көл  айылы                                                                    “__15_”__11__ 2016-жыл.

Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн    2016-жылдын 11-айынын сметасына такталган планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө.

.”Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү” мыйзамынын 17-беренесине ылайык, Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн    2016-жылдын 11-айынын сметасына такталган планына өзгөртүү киргизүү  жөнүндө  бюджеттик комиссия  талкуулап Кабылан-Көл   айылдык Кенешинин IV чакырылышынын кезексиз   XVI  заседаниеси

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.”Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жонундогу” мыйзамынын 17-беренесине ылайык, Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 2016-жылдын 11-айына бекитилген сметасынын төмөндөгү салыктын түрлөрүнө такталган планга өзгөртүү  киргизүү жагы  каралсын.

К/н

Берененинаталышы

берене

бардыгы

4-квартал

кобойтуу

азайтуу

1

Жер казынасын пайдалануу укугунун лицензиясын кармоо учун акы

14151 200

107,3

107,3

Бардыгы:

107,3

107,3

2. Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн            2016-жылдын  11-айына бекитилген сметасынын төмөндөгү беренесинин такталган планга өзгөртүү  киргизүү жагы  каралсын.

болум

Болумдунаталышы

Берененинаталышы

берене

бардыгы

4-квартал

кобойтуу

азайтуу

701

Аппарат

Имараттар ж-а курулуштар

3111

107,3

107,3

Бардыгы:

107,3

107,3

3.Жогорудагы акча каражатын 2016-жылдын 11- айына бекитилген сметасынын киреше жана чыгаша бөлүгүнө  өзгөртүү киргизип берүү жагы Алай райондук финансы бөлүмүнөн суралсын.

4.Өзгөртүү киргизилген акча каражатын мыйзамдуу, максаттуу жумшоо жана ушул токтомдун аткарылышын  ФЭБ башчысы  Н.Сагынбаевге милдеттендирилсин.

5.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдөө жагы айылдык кенештин бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл айылдык   Кенешинин төрагасы:                                  У.Кадыркулов. 

Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин   IV   чакырылышынын кезексиз                           XVI   заседаниесинин

ТОКТОМУ  № _16/2

Кабылан-Көл  айылы                                                                                                “__15__”____11__  2016-жыл.

Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2016-жылга  бекитилген  сметасындагы  акча  каражатынын  кээ  бир  беренелерине  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө

”Кыргыз  Республикасынын  бюджеттик  укутун  негизги  принциптери  жөнүндөгү” мыйзамынын 17-беренесине ылайык, бюджеттик  комиссия талкуулап  Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин   IV   чакырылышынын кезексиз   XVI  заседаниеси

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.”Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү” мыйзамынын 17-беренесине ылайык, Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү бюджетинин чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылга   бекитилген сметасындагы  акча  каражатын  кээ  бир  үнөмдөлгөн  беренелеринен,  зарыл  болгон  беренелерине  жылдыруу  жагы  каралсын.

Мекеменин  аталышы

Бөлүмдөр

Берене

Көбөйтүлсүн

Азайтылсын

Биб-ка

708

22241100

3,3

Бала  бакча

709

22241100

11,5

Э.Мурзаев  о.м

709

22241100

20,6

Баштооч  мектеп

709

22241100

3,8

Аппарат

701

22111100

25,0

Аппарат

701

22221200

14,2

Баардыгы:

39,2

39,2


2.  Жогорудагы  акча  каражатын  2016-жылдын  бекитилген  сметасынын  чыгаша  бөлүгүнө  өзгөртүү  киргизип  берүү  жагы  Алай  райондук  каржы  бөлүмүнөн  суралсын.

3. Өзгөртүү киргизилген акча каражатын мыйзамдуу, максаттуу жумшоо жана ушул токтомдун аткарылышын  ФЭБ башчысы  Н.Сагынбаевге милдеттендирилсин.

5.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдөө жагы айылдык кенештин бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин төрагасы:                                                                               У.Кадыркулов.

 

  

 

Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин   IV   чакырылышынын кезексиз                           XVI   заседаниесинин


ТОКТОМУ №16/3

15-ноябрь  2016-жыл                                                           Кабылан- Көл айылы

Ош  облусунун  жана  Ош  шаарынын   Юстиция   башкармалыгынын 28-октябрь  2016-жылдагы  № 01-13/3691  катын  аткаруу  жөнүндө

Кыргыз Республикасынын  “Нотариат жөнүндө”  жана  “Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына   мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүүнүн  тартиби  жөнундө” мыйзамына  ылайык  Ош  облусунун  жана  Ош  шаарынын   Юстиция   башкармалыгынын 28-октябрь  2016-жылдагы  № 01-13/3691  катын  аткаруу  боюнча  Кабылан-Көл   айылдык Кенешинин  IV чакырылышынын   XVI  кезексиз    заседаниеси

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын  “Нотариат жөнүндө”  жана  “Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына   мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүүнүн  тартиби  жөнундө” мыйзамына  ылайык  Ош  облусунун  жана  Ош  шаарынын   Юстиция   башкармалыгынын 28-октябрь  2016-жылдагы  № 01-13/3691  каты жетекчиликке  алынсын, аткарылышы  камсыздалсын.
 2. Ош  облусунун  жана  Ош  шаарынын   Юстиция   башкармалыгынын  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтү  менен  түзгөн  келишими   бекитилсин.
 3. Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлгө   алуу  жагы  айылдык  кенештин  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

Кабылан-Көл  айылдык кенешинин төрагасы: У.Кадыркулов 

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  IV  чакырылышынын  кезексиз 17- заседаниесинин

ТОКТОМУ. №17/1

Кабылан-Көл  айылы                                                                                   28. 11.  2016-жыл.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12-айынын  сметасына  такталган    планына  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө.

Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктук  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык, Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12-айынын  сметасына  такталган    планына  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө  бюджеттик  комиссия  талкуулап, Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  IV  чакырылышынын  кезексиз  17-  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктук  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  төмөндөгү  2016-жылдын  12 - айына  бекитилген  сметасынын  төлөмдөрдүн  түрлөрүнө  такталган  планга  өзгөртүү  киргизүү  жагы  каралсын.

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV - кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

1

Жер  казынасын  пайдалануу  укугунун  лицензиясын  кармоо  үчүн  акы

14151200

179,2

179,2

Бардыгы:

179,2

179,2

2. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12 – айына  бекитилген  сметасынын  төмөнкү  беренесинин  такталган  планга  өзгөртү  киргизүү  жагы  каралсын.

Бөлүм

Бөлүмдүн  аталышы

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

III-кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

709

Ср.школа

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

143,0

143,0

709

Дет.сад

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

36,2

36,2

Баары:

179,2

179,2

3. Жогорудагы  акча  каражатын  2016-жылдын  12-айына  бекитилген  сметасынын  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнө  өзгөртүү  киргизип  берүү  жагы  Алай  райондук  финансы  бөлүмүнөн  суралсын.

4. Өзгөртүү  киргизилген  акча  каражатын  мыйзамдуу,  максаттуу  жумшоо  жана  ушул  токтомдун  аткарылышын  ФЭБ  башчысы   Н.  Сагынбаевге  милдеттендирилсин.

5. Ушул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  өкмөт  башчысы  Т.  Камиловго  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  төрагасы:                                            У.  Кадыркулов.
 

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин   IV чакырылышынын  кезексиз  17-заседаниесинин

ТОКТОМУ №17/2

Кабылан-Көл  айылы                                                                   28. 11.  2016-жыл.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12-айынын  сметасына  такталган    планына  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  Т.  Камиловдун  билдирүүсүн  угуп,  бюджеттик  комиссия  талкуулап  Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин IV чакырылышынын  кезексиз  17-  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктук  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  төмөндөгү  2016-жылдын  12 - айына  бекитилген  сметасынын  төлөмдөрдүн  түрлөрүнө  такталган  планга  өзгөртүү  киргизүү  жагы  каралсын.

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV - кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

1

Жер  казынасын  пайдалануу  укугунун  лицензиясын  кармоо  үчүн  акы

14151200

12,4

12,4

Бардыгы:

12,4

12,4

2. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12 – айына  бекитилген  сметасынын  төмөнкү  беренесинин  такталган  планга  өзгөртү  киргизүү  жагы  каралсын.

Бөлүм

Бөлүмдүн  аталышы

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

III-кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

701

Аппарат

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

12,4

12,4

Баары:

12,4

12,4


3.
Жогорудагы  акча  каражатын  2016-жылдын  12-айына  бекитилген  сметасынын  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнө  өзгөртүү  киргизип  берүү  жагы  Алай  райондук  финансы  бөлүмүнөн  суралсын.

4. Өзгөртүү  киргизилген  акча  каражатын  мыйзамдуу,  максаттуу  жумшоо  жана  ушул  токтомдун  аткарылышын  ФЭБ  башчысы   Н.  Сагынбаевге  милдеттендирилсин.

5. Ушул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  өкмөт  башчысы  Т.  Камиловго  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                          У.  Кадыркулов. 

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин   IV  чакырылышынын  кезексиз  17- заседаниесинин

\ ТОКТОМУ №17/3

Кабылан-Көл  айылы                                                                        28. 11.  2016-жыл.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12-айынын  сметасына  такталган    планына  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  Т.  Камиловдун  билдирүүсүн  угуп,  бюджеттик  комиссия  талкуулап Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  IV  чакырылышынын  кезексиз  17-  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктук  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  төмөндөгү  2016-жылдын  12 - айына  бекитилген  сметасынын  төлөмдөрдүн  түрлөрүнө  такталган  планга  өзгөртүү  киргизүү  жагы  каралсын.

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV - кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

1

Имарат  жана  курулуштар

3111

25,0

25,0

Бардыгы:

25,0

25,0

2. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  2016-жылдын  12 – айына  бекитилген  сметасынын  төмөнкү  беренесинин  такталган  планга  өзгөртү  киргизүү  жагы  каралсын.

Бөлүм

Бөлүмдүн  аталышы

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV - кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

709

Ср.школа

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

10,0

10,0

709

Дет.сад

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

10,0

10,0

709

Нач.школ

Учурдагы  чарбалык  максат  үчүн  башка  уюмдарды  жана  материалдарды  алуу

22221200

5,0

5,0

Баары:

25,0

25,0

3. Жогорудагы  акча  каражатын  2016-жылдын  12-айына  бекитилген  сметасынын  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнө  өзгөртүү  киргизип  берүү  жагы  Алай  райондук  финансы  бөлүмүнөн  суралсын.

4. Өзгөртүү  киргизилген  акча  каражатын  мыйзамдуу,  максаттуу  жумшоо  жана  ушул  токтомдун  аткарылышын  ФЭБ  башчысы   Н.  Сагынбаевге  милдеттендирилсин.

5. Ушул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  өкмөт  башчысы  Т.  Камиловго  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  төрагасы:                                            У.  Кадыркулов. 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XVIII заседаниесинин

Т О К Т О М У. №  18/1

Кабылан-Көл  айылы 26. 12.  2016 -ж.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүндөгү бардык түрдөгү салыктардын , арендалардын  жана  жайыт  комитетинин пландарынын аткарылышынын абалы   жөнүндө

Кабылан-Көл айыл  өкмөтүндөгү бардык түрдөгү салыктардын , арендалардын  жана  жайыт  комитетинин пландарынын аткарылышынын абалы  жөнүндө  талкуулап   Кабылан-Көл   айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М        К Ы Л А Т  :

1. Кабылан-Көл   айыл  өкмөтүндөгү  бардык түрдөгү салыктардын , арендалардын  жана  жайыт  комитетинин  пландары толук  аткарылгандыгы  белгиленсин.

2.  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн   ижарага берилген  жерлердин  аренда акысы  үчүн жер  салыгын  жыйноо жана келип  түшкөн каражаттарды  жергиликтүү  бюджетке  багыттоо   С.Сактановго  жүктөлсүн.

3.. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүндөгү бардык түрдөгү салыктарды өз  убагында  жыйноо планды  мезгилинде  аткаруу  салык  кызматкери  К.Абжалиевге  милдеттендирилсин.

4. Бул токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т.Камиловго жүктөлсүн жана  айылдык  кенештин туруктуу  комиссияларына  тапшырылсын.

Кабылан - Көл айылдык Кеңешинин    төрагасы:                                                     У. Кадыркулов 

Кабылан-Көл   айыл  өкмөтүндөгү  бардык түрдөгү салыктардын 2016-жылдын   жыл  ичинде    аткарылышы  жөнүндө

Мин сом

Көрсөткүчтөрдүн  аталышы

өлчөө бирдиги

План  экономи-

калык божомол  2016-ж

2016-жылдын жыл  ичинде   аткарылганы

План   2016-жылга

Факт   2016-ж аткарылганы

% менен

Айырма (+) (-)

өткөн жылдын 12  айында

Планга

Салык  чогултуу баардыгы

Миң сом

583,0

655,3

112,4

+72,3

Анын  ичинен:

Миң сом

1

физикалык жер  салыгы

Миң сом

62,0

62,0

62,0

100,0

2

юридикалык  жер  салыгы

Миң сом

23,0

21,2

60,4

262,0

+39,2

3

айыл  чарбасына арналбаган жер салыгы

Миң сом

2,4

2,4

2,9

120,0

+0,5

4

транспорт кара- жаттарынан элден  алынуучу салыгы

Миң сом

80,0

80,0

92,6

116,0

+12,6

5

Подоход салыгы

Миң сом

292,0

351,0

364,9

104,0

+13,9

6

Патенттин  негизин-де од. Салык

Миң сом

22,0

22,0

22,4

102,0

+0,4

7

Мүлк  салыгы

Миң сом

1,2

1,2

1,6

133,0

+0,4

8

Сатуу  салыгы

Миң сом

2,0

2,0

4,7

115,0

+0,3

9

Аренда  ФПС

Миң сом

41,2

41,2

43,8

106,0

+2,6 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XVIII заседаниесинин

Т О К Т О М У. №  18/2

Кабылан-Көл  айылы 26. 12. 2016 -ж.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүндөгү социалдык  объектилердин жана  мекемелердин кышка  карата  даярдыгы   жөнүндө

Кабылан-Көл айыл  өкмөтүндөгү   мектептер, бала бакча, медпункт  жана  башка  мекеме  ишканалардын  карата  даярдыгы  жөнүндө айылдык  Кенештин депутаты Темирмамат уулу  Аматбектин маалыматын  угуп жана талкуулап   Кабылан-Көл   айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М        К Ы Л А Т  :

 1. Кабылан-Көл айыл  өкмөтүндөгү   мектептер, бала бакча, медпункт  жана  башка  мекеме  ишканалардын  карата  отун-көмур менен  жетиштүү  камсыз  болгондугу  белгиленсин.
 2. Мекеме  ишканалардын мештерин тазалап, эшик-терезелерин  жылулоо  иштери камсыздоо  жана  жылуулуктун  берилишин  үзгүлтүксүз  колго алуу  алардын  мекеме  жетекчилерине  милдеттендирилсин.
 3. Ушул  токтомдун  аткарылышын камсыз  кылуу айыл өкмотүнүн башчысы  Т.Камиловго,  көзөмөлдөө  жагы  айылдык  Кенештин  туруктуу    комиссияларына   тапшырылсын.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин   төрагасы :                                                         У. Кадыркулов 

Кабылан -  Көл   айылдык     кеңешинин  2016 - жылдын  26 - декабрында  өткөрүлгөн    4- чакырылышынын   кезектеги  18- кенешмесине Темирмамат  уулу   Аматбектин     билдирүүсү

Каралуучу маселе. Кабылан-Көл айыл өкмөтундөгү  бардык  социалдык обьектилердин  күз- кышка  карата  даярдыгы     жөнүндө;

Э. Мурзаев атындагы орто мектебинин кышка карата даярдыгы;

40 тонна көмүр тушурулгон учурда жылуулугу жакшы жылулук 5-декабрдан берилген.      5-ноябрдан  5-декабрга чейин жылуулук берилген эмес ал учурда от казан капиталдык ремонттон өтүп жаткан жылуулук  берилбеген  учурда ата-энелер тарабынан обогребателдер ар  бир  класска коюлуп жылуулукту сактап турушкан.

Эски корпуста айнек терезелери жылууланган   бүтүн,  класстар  жылуу.  8 класска  от жагылат  4тө  окучулар үчүн   4тө мектептин  усталары  учун  жагылат.   негизинен мектепте   жылуулук  жакшы.

Жаңы  корпуста  от   казан    копиталдык ремонттон откон.

Жаны курулган от казанга 3000  долларлык  генератор коюлган ага 100л солярка керек болууда,

От казан  оңдолуп  жаңы корпус  тушкөндүгүнө  байланыштуу  40 тонна  көмүр  жетпейт жаны  корпус  ишке  берилсе  эки  корпуска  болжол  менен  күнүнө  500 кг дан  1200 кг га чейин  керектелет  бир сезонго 90 тонна  көмүр  керек   жергиликтүү   бюджетке  киргизип  берүүнү  мектеп  директору   суранды.

Күнгөй баштооч мектебинин кышка даярдыгы;

Күнгөй   баштооч  мектебинде  2  класстык каана,  1 мугалымдер каанасы,  1 шашке  тамак ичүүчү  каана бар.  Чай  ичүүчү  каанадан биржерден  от  жагылат.   5 тонна  көмүр  түшүрүлгөн  учурда  жылулугу  жакшы   жылулук  15-октябрдан  берилген класстар   баары   жылуу  айнек  терезелери  бүтүн  сыртынан  жылуланган.   Көмүр каанасы   жаңыдан   курулган   камкорчулар  кенеши  жана  демөрчулөрдун  жардамы менен  бүткөрүлгөн.

Негизинен баары жакшы эчкандай арыз муңу жок.

Кабылан- Көл бала бакчасынын кышка даярдыгы;

Кабылан-көл  бала-бакчасында  60 бала  тарбияланат. Ичи  жылуу,  таза  кышка  карата  печкалары  тазаланган  4  печкага  залдан  от  жагылат. Быйылкы  жылы  15 тонна   көмур  тушкөн.

Айнек  терезелери  бүтүн  сыртынан   жылуланткан  эмес ошого   карабастан  кластардын ичтери  жылуу   негизинен  баары  жакшы.

Кабылан –Көл   Эм канасынын (ФАП) кышка даярдыгы;

9  тонна   көмүр   тушурулгөн   көмүрү   жетет  айнек   терезелери  бүтун  сыртынан жылуланган  от  казандын  жардамында  жылытат  негизинен  баары  жакшы  эчкандай арыз  муну  жок.

Даярдаган депутат:                          Темирмамат   уулу   Аматбек. 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XVIII заседаниесинин

Т О К Т О М У. №  18/3

Кабылан-Көл  айылы 26. 12. 2016 -ж.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн калкын таза суу  менен  камсыз  кылууда “Курбу-Булак” ИСКААКБсынын аткарган  иштеринин абалы   жөнүндө

Кабылан-Көл айыл  өкмөтүнүн калкын  таза суу  менен  камсыз  кылууда “Курбу-Булак” ИСКААКБсынын аткарган  иштеринин абалы  жөнүндө  айылдык  Кенештин  депутаты Мадаев  Гүлжигиттин  маалыматын  угуп жана талкуулап   Кабылан-Көл   айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М        К Ы Л А Т  :

 1. Кабылан-Көл айыл  өкмөтүнүн калкын  таза суу  менен  камсыз  кылууда “Курбу-Булак” ИСКААКБсынын аткарган  иштеринин айрым  кемчиликтерди  эске  алуу  менен иштин  жүрүп  жаткандыгы  белгиленсин.
 1. Кабылан-Көл айыл  өкмөтүнүн калкын  таза суу  менен  үзгүлтүксүз камсыз  кылуу, жана бузулган колонкаларды өз убагында  оңдоо, калкты  тейлөөдө алгылыктуу  кызмат  көрсөтүү “Курбу-Булак” ИСКААКБсынын жетекчисине  милдеттендирилсин.
 2. Ушул  токтомдун  аткарылышын камсыз  кылуу айыл өкмөтүнүн башчысы  Т.Камиловго,  көзөмөлдөө  жагы  айылдык  Кенештин  туруктуу    комиссияларына   тапшырылсын.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин   төрагасы :                                      У. Кадыркулов 

Кабылан -  Көл   айылдык     кеңешинин  2016 - жылдын  26 - декабрында  өткөрүлгөн    4- чакырылышынын   кезектеги  18- кенешмесине Мадаев  Гулжигиттин  билдирүүсү

Каралуучу маселе.  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  калкын  таза  суу  менен  камсыз  кылууда “Курбу-Булак”   ИСКААКБсынын   аткарган  иштеринин  абалы  жөнүндө

2014-жылдан баштап  калкты  таза  суу  менен  камсыз  кылууга  Польша  тышкы  иштер  министрлигинин  Борбордук  Азиядагы  Суу Альянсы  коомдук  уюму  тарабынан  колдоого  алынып  1,5 млн каржыланган. Элдин  салымы 1 млн. сомду  түзуп,  Порду  участкасындагы  агып  жаткан  сууга  суу  системасын  кошуп  элдерге  таза  суу чыга баштаган.

Күнгөй  айылындагы  ичүүчү  таза  суу  системаларын  ремонтоо  калыбына  келтирүү  боюнча  6 даана  суу  колонкалары  алмаштырылган.  146 метр  узундуктагы  суу  түтүктөрүн  полиэтилен  трубаларына  алмаштырып,  суу  топтолуучу  кампаны  ремонттоо,  минералдык  вата  менен  жабдуу,  айланасын  санитардык коргоого  алуу, 10  метр  аралыктагы  темир  суу  түтүгүн  жерге  төшөө,  5  км  аралыктагы  суу  түтүгүн  хлордуу  кошулма  менен  жууп,  тазалоо  иштери  аткарылды. Жалпы  Кабылан-Көл  айылында  аткарылган  иштердин  колөму 269 890  сомду  түздү.  Анын  ичинен  Польша  тышкы  иштер  министрлиги  тарабынан  каржыланган  акча  228 560 сомду  түзөт.

Андан  кийин 2015-жылдын куз айларында Кабылан-Көл  айыл  өкмөтундө  капиталдык  салымдын  эсебинен  Ош  облустук  капиталдык  курулуш  башкармалыгы  тарабынан  ОСОО “Ак жол” ишканасы  аркылуу   көлөму 150 кубдан  эки  суу  резервуарынын  курулуш  башталган.  Жалпы  сметалык  баасы  8млн. 400 мин  сом  акча  каражаты  бөлүнүп,  азыркы учурда 1,5 млн сом  акча  каражаты  келип, 15% жумуш  аткарылды. Айылдын этегине жаныдан  трубаларды  алып,  суу  системасына  улап ,  Курулуш айылынын жаны  конушуна  суу  жеткирилди.  Ар  бир  үйгө суу  киргизилип,  эсептегичтер  коюлууда.

Даярдаган депутат:                                Мадаев  Гүлжигит 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынынXVIII заседаниесинин

Т О К Т О М У.№  18/4

Кабылан-Көл  айылы 26. 12. 2016 -ж.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүндө калкты  пенсия, пособия, газета, журналдар  менен  тейлөөдө  почта  кызматкерлеринин  аткарган иштеринин абалы   жөнүндө

Кабылан-Көл айыл  өкмөтүндө калкты  пенсия, пособия, газета, журналдар  менен  тейлөөдө  почта  кызматкери У.Кадыркуловдун   аткарган иштери   боюнча  талкуулап   Кабылан-Көл   айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М        К Ы Л А Т  :

1.  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүндө калкты  пенсия, пособия, газета, журналдар  менен үзгүлтүксүз  тейлөө, газета , журналдарды өз  убагында  жеткирүү   почта  кызматкери            У. Кадыркуловго   милдеттендирилсин.

2. Бул токтомдун  аткарылышын  көзөмолдөө  Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т.Камиловго жүктөлсүн жана  айылдык  кенештин туруктуу  комиссияларына  тапшырылсын.

Кабылан - Көл айылдык Кеңешинин төрагасы: У. Кадыркулов 

Кабылан-Көл  айылдык    Кеңешинин    IV  чакырылышынын XVIII кезектеги заседаниесинин

Т О К Т О М У. № 18/5

Кабылан-Көл  айылы 26. 12. 2016 -ж.

Кыргыз  Республикасынын премьер –министри С.Ш. Жээнбековдун 2016-жылдын -декабрындагы № 540-б буйругун аткаруу жөнүндө

Кабылан-Көл  айыл өкмөтүндөгү  Кабылан-Көл –Талдык автомобиль  жолу муниципалдык жолдор категориясынан  жалпы  пайдалануудагы  жолдор  категориясына  которулуп,  кайра курулушу  башталганына  байланыштуу  Кабылан-Көлдөн  Кара-Суу районунун  чегине  чейин  (7 км) жолдун  ордун 18,2 га  жерди “Ош-Сары –Таш-Эркештам” авто жол  башкармалыгынын Алай ДЭП -959 ишканасына чектелип  өткөрүп  берүү  максатында   Кабылан-Көл  айылдык  кенешинин  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кабылан-Көл айыл  өкмөтүнөн   Кара-Суу районунун  чек  арасына  чейин  (7 км) жолдун  ордун 18,2 га  жерди “Ош-Сары –Таш-Эркештам” авто жол  башкармалыгынын Алай ДЭП -959 ишканасына чектелип     өткөрүлүп  берилсин.
 1. Ушул кабыл алынган  токтомдун  аткарылышын  камсыз  кылуу  жана жердин  юридикалык  документтерин  даярдап  берүү  жагы  Алай  райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз  мүлкко укукту каттоо  башкармалыгынан суралсын.
 1. Көзөмөлдөө  жагы  айылдык  кенештин экономикалык  саясат муниципалдык  менчик,  калкты  жерге  жайгаштыруу, жер жана  айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин төрагасы : У. Кадыркулов 

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин   IV    чакырылышынын кезексиз XVIII заседаниесинин

ТОКТОМУ 18/6

 

Кабылан-Көл  айылы                                                      “__26_”   ___12_  2016-жыл.

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү

бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүктөрүнө  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө

Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктун  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  төмөндөгү  салыктардын   төлөмдөрдүн  түрүнөн  такталган  планга  өзгөртүү  өзгөртүү  киргизүү  максатында  Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  IVчакырылышынын  XVIII  заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  “Бюджеттик  укуктун  негизги  принциптери  жөнүндөгү”  Мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  төмөндөгү  салыктардын   төлөмдөрдүн  түрүнөн  такталган  планга  өзгөртүү  киргизилсин:

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV - кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

1

Салык  агенти  төлөөчү  киреше  салыгы

11111100

10,0

10,0

Бардыгы:

10,0

10,0


2.
Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  төмөнкү  беренелеринен  III-квартал  менен  жылдырылсын.

Бөлүм

Бөлүмдүн  аталышы

Беренелердин  аталышы

Берене

Бардыгы

IV-кварталга

Көбөйтүү

Азайтуу

701

Аппарат

Учурдагы  чарбалык  максаттарга

22221200

10,0

10,0


3.
Жогорудагы  акча  каражатын  2016-жылдын  IV-кварталына  бекитилген  сметасынын  киреше  жана  чыгаша  бөлүгүнө  өзгөртүү  киргизип  берүү  жагы  Алай  райондук  финансы  бөлүмүнөн  суралсын.

4. Өзгөртүү  киргизилген  акча  каражатын  мыйзамдуу,  максаттуу  жумшоо  жана  ушул  токтомдун  аткарылышын  ФЭБ  башчысы   Н.  Сагынбаевге  милдеттендирилсин.

5. Ушул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  өкмөт  башчысы  Т.  Камиловго  милдеттендирилсин.

 

Кабылан-Көлайылдык Кеңешинин төрагасы: У.  Кадыркулов. 

Кабылан-Көл  айылдык  Кеңешинин  IV  чакырылышынын 19-заседаниесинин

Т О К Т О М У. № 19/1

07. 02.  2017-жыл                                                                                                 Кабылан – Көл  айылы

Кабылан-Көл  айыл  өкмотүнүн  2016-жылдын  башында  бекитилген  социалдык экономикалык өнүгүү   пландарынын    аткарылышы.-социалдык экономикалык  өнүгүү  планынын      2017-жылга  бекитүү   жана 2018-2019- жылдарга  социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча    болжолдуу планынын долбоорун бекитүү  жөнүндө.

Кабылан-Көл  айыл  өкмотүнүн  2016-жылдын  башында  бекитилген  социалдык экономикалык өнүгүү   пландарынын    аткарылышы.

-социалдык экономикалык  өнүгүү  планынын   2017-жылга  бекитүү жана 2018-2019- жылдарга  социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча  болжолдуу планынын долбоору боюнча   айыл  өкмөттүн  билдирүүлөрүн угуп жана кызуу талкуулап     Кабылан-Көл  айылдык   Кеңеши

Т О К Т О М       К Ы Л А Т  :

1. Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн  2016-жылга түзүлгөн социалдык-экономикалык өнүгүү планынын  аткарылышы боюнча билдирүү эске алынсын.

2. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн  2017-жылга  карата  социалдык экономикалык жактан өнүгүү боюнча   планынын долбоору  жактырылсын  жана  бекитилсин.

3. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн   2017-жылга  карата  социалдык экономикалык жактан өнүгүү боюнча иш пландарынын аткарылышы боюнча уюштуруучулук иштерди жакшыртуу айыл өкмөтүнүн  аппарат кызматкерлерине мекеме жетекчилерине милдеттендирилсин.

4. Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн   2018-2019 - жылдарга  карата социалдык  экономикалык жактан өнүгүүсүнүн  болжолдуу  пландары бекитилсин.

5. Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө   жагы  айылдык  Кеңештин  төрагасына жана айылдык  кенештин туруктуу   комиссияларына  жүктөлсүн.

Кабылан – Көл айылдык Кенешинин төрагасы:                                              У.Кадыркулов 

 

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтунүн  2017-2019- жылга  карата   инвестициялык

долбоорлорун  аткаруу  боюнча   божомолу жана анын  иш  чарасы

Долбоордун  аталышы

Долбоордун  жалпы сметалык  баасы  мин  сом

Анын  ичинен  өздүк салымы мин  сом

Айырмасы суралуучу акча  мин  сом

Кимдер  тарабынан  аткарылат

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтык

1

“Кабылан-Көл –Катта- Талдык” жолун “Ош-Сары-Таш-Эркеш-Там”авто жол  башкармалыгынын Алай  ДЭП-959 ишканасынын  балансына  киргизүү, жолду  кайра  куруу

-

“Ош-Сары-Таш-Эркеш-Там”авто жол  башкармалыгы

Айыл өкмот

2017-ж

Элге  жагымдуу  шарт  түзүү

2

Таза  суу  менен элди  үзгүлтүксүз  камсыз  кылуу, рзервуардын  курулушун  аяктоо

5000,0

900,0

2500,0

Кабылан –Көл  а/ө

2017-2018ж.ж

Элди  таза  суу  менен  камсыздоо

3

Кабылан- Көл айылындагы  китепкананын курулушу

2500,0

250,0

2250,0

Кабылан –Көл  а/ө

Стим.грант

2017-2019-жж

Калкты  заманбап  китепкана камсыз  кылуу

4

Айыл  ичиндеги жолдорго  шагыл төшөө

500,0

-

-

2017-2018-жж

Элге  шарт түзүү

5

Уз  аялдарды  колдоо  боюнча кичи цех  уюштурууга  жетишүү

240.0

24,0

-

Кабылан-Көл а/ө донор издөө

2017-2019-жж

Аялдарды  колдоо

6

Кабылан-Көл  айылдык  маданият  үйүн  куруу

2500,0

250,0

Кабылан –Көл  а/ө

Стим.грант

2017-2018-жж

Элге  жагымдуу  шарт  түзулөт

7

Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн  администрациясына  жаны  имарат куруу

3млн

210,0

-

Кабылан –Көл  а/ө

Стим.грант

2017-2018-жж

Элге  жагымдуу  шарт  түзулөт

8

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүндөгү  Э.Мурзаев атындагы  орто  мектебинин  эски  имаратын территориясы менен бала  бакчага  өткөрүп  берүү,  аны  капиталдык  ремонттон  өткөрүү

1693,2

188,5

-

Кабылан –Көл  а/ө

Стим.грант

2017-2018-жж

Элге, балдарга   жагымдуу  шарт  түзүлөт

9

Жайкы спорт  аянтчасын  куруу

2,5млн

2,50мин

Кабылан –Көл  а/ө

Стим.грант

2018-2019-жж

Элге  жагымдуу  шарт  түзулөт

10

АРИС тарабынан  айыл  чарба  техникасын  сатып  алуу

2,5млн

600 мин

АРИС

2018-2019-жж

Элге  жагымдуу  шарт  түзулөт

11

Кабылан-Кол  бала  бакчасына  балдар ойноочу  аянтча, көмүркана, ажаткана, беседка куруу

1,5млн

56,1

1,44

АРИС

2017-2018-жж

Элге, балдарга   жагымдуу  шарт  түзүлөт

 

Кабылан-Көл  айыл

өкмөтүнүн  башчысы:                                                                         Т .Камилов

Экономист-статист:                                                                              Абдылда  уулу З. 

Кабылан-Көл  айылдык   Кеңешинин  IV  чакырылышынын 19-заседаниесинин

 

Т О К Т О М У № 19/2

07. 02.  2017-жыл                                                                                                           Кабылан – Көл  айылы

Кабылан – Көл айыл  өкмөтүнүн   2015- жылдын

бюджетинин  аткарылышы жана   2016 – жылга

маалымат.

Айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин

2017-жылга  бекитүү жана  2018– 2019–

жылдардын бюджетинин  божомол  долбоорун

бекитүү  жөнүндө.

Кабылан – Көл айыл  өкмөтүнүн   2015 –жылдын бюджетинин  аткарылышы жана

2016 – жылга  маалымат.

Айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  2017-жылга  бекитүү жана  2018– 2019–   жылдардын бюджетинин  божомол  долбоорун  бекитүү  жөнүндө  айыл өкмөтүнүн  ФЭБ  башчысы  Н.Сагынбаевдин  билдирүүсүн  угуп  жана  кызуу  талкуулап

Кабылан – Көл  айылдык  Кеңешинин  заседаниеси

Т О К Т О М         К Ы Л А Т:

 1. Кабылан – Көл  айылдык  Кеңешинин  2015 – жылга  бюджетинин  киреше  бөлүгү       4681,9  миң  сомго,  чыгаша  бөлүгү  4562,3  миң  сомго  башкача  айтканда  119,8 миң  сомго  ашыкча  аткарылгандыгы  белгиленсин.
 2. Кабылан – Көл  айылдык  Кеңешинин  2016 – жылга  бюджетинин  киреше  бөлүгү       7051,3  миң  сомго,  чыгаша  бөлүгү  6567,9 миң  сомго  башкача  айтканда  483,4 миң  сомго  ашыкча  аткарылгандыгы  белгиленсин.
 3. 2017 – жылдын  бюджетинин  киреше   жана  чыгашалары 5029,9 миң  сомго  белгиленсин. Анын  ичинен толуктоочу грант  4216,1 миң сом, өздүк   кирешелер 642,6 миң сомго белгиленсин.
 4. 2018– жылдын  бюджетинин  долбоору  5109,1 миң сомго, анын ичинен:  толуктоочу грант 4253,1миң сом ,  өздүк киреше  682,6 миң сомго ,

2019– жылдын  долбоору  5351,6  миң сомго анын ичинен:  толуктоочу грант 4451,8

миң сом , өздүк киреше  728,6 миң сомго  белгиленсин.

 1. 2017-жылдын бюджетинин кирешелери жана чыгашалары тиркемелердеги  эсептерге ылайык аныкталсын.
 2. Айыл  өкмөтүнүн   ичинде,  акча  каражаты жетишпеген  кээ  бир  статьяларга,  башка  статьялардан  которуп  жумшоо  жана  пландан  ашыкча  аткарылган  акча  каражатын  муктаж  болгон  статьяларга  бөлүп  берүү  айылдык  Кеңештин  бюджеттик  экономикалык  туруктуу  комиссиясынын  макулдугу  менен  айылдык  Кеңештин  чечиминин  негизинде  уруксат  берилсин.

 1. Айылдык  Кеңештин  2017– жылдагы  бюджетинин  сметасынын  кирешелер  жана  чыгашалар  бөлүгүнүн  ар  бир  статьясынын  аткарылышын  көзөмөлгө  алуу  жагы  айылдык  Кеңештин  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

Кабылан – Көл айылдык Кенешинин төрагасы:                           У.Кадыркулов 

Кабылан-Көл  айылдык   Кеңешинин  IV  чакырылышынын 19-заседаниесинин

Т О К Т О М У. № 19/3

07. 02.  2017-жыл                                                                            Кабылан – Көл  айылы

Кабылан – Көл айылдык кеңешинин 2017– жылга     перспективалык  иш планын бекитүү  жөнүндө

Кабылан – Көл айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.   Кабылан-Көл   айылдык  кеңешинин 2017 – жылга  перспективалык  иш планы кошумчаларды  киргизүү  менен  бекитилсин.

2. Кабылан-Көл   айылдык  кеңешинин   перспективалык иш планында көрсөтүлгөн   иш-пландардын аткарылышына  жетишүү кеңештин туруктуу комиссияларына, депутаттарына  кеңештин төрагасына жана айыл өкмөтүнүн  жооптуу кызматкерлерине   милдеттендирилсин.

 

Кабылан Көл айылдык Кеңешинин    төрагасы:                                                                         У.  Кадыркулов“БЕКИТЕМИН”

 

Кабылан-Көл  айылдык  Кенешинин

төрагасы____________ У.Кадыркулов

“______”____________2017-жыл

Кабылан-Көл  айылдык Кеңешинин  2017-жылга  перспективалык

ИШ  ПЛАНЫ

I   квартал

19-Кеңешме.

1. Кабылан-Көл  айыл  өкмотүнүн  2016-жылдын  башында  бекитилген  социалдык экономикалык өнүгүү   пландарынын    аткарылышы.

-социалдык экономикалык  өнүгүү  планынын      2017-жылга  бекитүү  жана 2018-2019- жылдарга  социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча  болжолдуу планынын долбоорун бекитүү  жөнүндө.                                       
Даярдайт: Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн башчысы   Т.Камилов

2. Кабылан – Көл айыл  өкмөтүнүн   2015 –жылдын бюджетинин  аткарылышы жана    2016 – жылга  маалымат.

Айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  2017-жылга  бекитүү жана  2018– 2019–  жылдардын

бюджетинин  божомол  долбоорун  бекитүү  жөнүндө.

Даярдайт: Кабылан-Көл айыл  өкмөтүнүн  Финансы Экономика

бөлүмүнүн    башчысы   Н.Сагынбаев.

3. Кабылан-Көл айылдык кеңешинин 2017-жылга перспективалык  иш планын бекитүү       жөнүндө


Даярдайт: Кабылан-Көл айылдык кеңешинин төрагасы:   У .Кадыркулов

4. Жайыт  комитетинин  2017-жылга  түзүлгөн  иш  планын  бекитүү  жана  жайыт  акысынын  баасын,  малдын  санын  кайрадан  тактоо  жөнундө.

Даярдайт: Кабылан-Көл айыл өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  төрагасы  С.Сактанов

5. Ар түрдүү  маселелер

II Квартал.

20- Кеңешме.

1. Э. Мурзаев  атындагы орто мектебинин, Күнгөй  баштооч мектебинин   жана  Кабылан-Көл  бала  бакчасынын 2016-2017-жылдагы  окуу  программалары  жана  тарбиялык  иштери  жөнүндө


Даярдайт: Саламаттыкты сактоо,билим берүү, социалдык маданий жана жаштар  менен иштөө боюнча  туруктуу  комиссиясы.

2. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүндө  жогорку органдардан келген документтердин,  аттуулдардан  түшкөн арыз даттануулардын аткарылышы жөнүндө

Даярдайт: Мыйзамдуулук, этика  маселелери   боюнча  туруктуу     комиссиясы

3.   Айыл  аймагындагы  үй салууга  жарактуу жерлерди  документтештирүү жана жарандарга  жер  чектеп  берүү,   КБФнын жерлерин  арендага берүүнүн  абалы  жөнүндө.

Даярдайт: Жер  жана   айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу  комиссиясы

4. Элди  жайлоого  көчүрүүдөгү  айыл  башчыларынын    аткарган    иштери  .
Даярдайт: Жер  жана   айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу комиссиясы

5.   Ар түрдүү  маселелер.

III Квартал.
21-кеңешме.

1.Кабылан-Кол   айыл-  өкмөтундөгү  Аксакалдар  соту,аялдар  кенеши     Жаштар  комитетинин   ыксыз  ыгым  чыгымдар,айылдагы  тарбиялык  иштер  боюнча   иштоонун  абалы  жонундо.

Даярдайт:  Мыйзамдуулук   этика   маселелери   боюнча   туруктуу  комисиясы.

2.Э.Мурзаев   атындагы   орто  мектебинин, Кунгой  баштооч   мектебинин  жана   Кабылан  кол  балдар    бакчасынын     жаны  окуу  жылына  ремонт  иштеринин  абалы  жонундо.

Даярдайт: Саламаттыкты сактоо,билим берүү, социалдык маданий жана жаштар

менен иштөө    боюнча  туруктуу  комиссиясы

3.Кабылан  -Көл  айыл  окмотундогу  калкты  таза  суу  менен  камсыз  кылууда Курбу –Булак  ишканасынын  аткарган   иштери  жонундо.

Даярдайт:  Бюджет,  салык  жана  финансы  б-ча   туруктуу  комиссиясы.

4.Калкка  ветеринардык   кызмат  корсотуунун  абалы,малдын  жугуштуу  ооруларынын  алдын  алуу  жонундо.

Даярдайт:Жер  жана  айыл  чарбасы,  экалогия   боюнча  туруктуу  комисиясы.

IV Квартал.

22-Кеңешме.

1.Калктын  саламаттыгын  сактоодо  жана  айыл  ичиндеги  санэпидемиологиялык  тазалыктардын  сакталышы  боюнча  үй бүлөөлүк  дарыгердлердин  иштеринин  аткарылыш  жөнүндө

Даярдайт: Саламаттыкты сактоо,билим берүү, социалдык маданий жана жаштар

менен  иштөө   боюнча   туруктуу  комиссиясы

2. Кабылан-Көл айыл өкмөтүндөгү бардык  түрдөгү  салыктардын,  арендалардын  жана   жайыт  комитетинин пландарынын аткарылышынын  абалы  жөнүндө.

Даярдайт: Бюджет , салык жана финансы  боюнча  туруктуу  комиссиясы

3.  Кабылан-Көл  айыл өкмөтундөгү элдин  социалдык  абалы ,  аз  камсыз  үй бүлөлөр ,  жалгыз  бой жана  майыптар  менен  иштөөдө  соц.кызматкердин   жүргүзгөн  иштери    жөнүндө

Даярдайт: Мыйзамдуулук, этика  маселелери   боюнча  туруктуу  комиссиясы

4.  Кабылан-Көл  айыл  өкмотүндөгү  бардык  соц. объектилердин ,  мекемелердин  кышка  карата даярдыгы  жөнундө

Даярдайт: Жер  жана   айыл  чарбасы,  экология  боюнча  туруктуу комиссиясы

5.  Ар түрдүү  маселелер

Кабылан-Көл  айылдык Кенешинин  төрагасы:                                                         У.Кадыркулов 

Кабылан-Көл айылдык Кеңешинин IV- чакырылышынын 19- заседаниесинин

Т О К Т О М У № 19/4

Кабылан – Көл  айылы                            07. 02. 2017-жыл

Кабылан-Көл  айыл  өкмөтүнүн  жайыт

акысынын  баасын  бекитүү  жана

жерлерин сарамжалдуу  пайдалануу

жөнүндө

“Кыргыз  Республикасынын  ченемдик  укуктук актылары  жөнүндө”  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамынын 8- беренесинин негизинде, ошондой  эле   “ Жайыт жөнүндө”   Кыргыз  Республикасынын мыйзамынын 4- беренесине ылайык  жана   элдик  чогулуштардын  протоколунун  негизинде    Кабылан-Көл айылдык Кеңешинин IV- чакырылышынын 19-заседаниеси  жайыт  жерлерин натыйжалуу  жана  сарамжалдуу  башкарууну жана  пайдаланууну камсыз  кылуу максатында

Т О К Т О М      К Ы Л А Т :

1. Кабылан-Көл   айыл өкмөтүнүн  жайыт  пайдалануучулар   бирикмесине жайыт жерлерин башкаруу  жана  пайдалануу   боюнча ыйгарым  укуктар  өткөрүп  берилсин.

2. Жайыт комитетинин төмөнкү сунуштагандары  бекитилсин:
2017- жылга  жайыт  пайдалануу үчүн акы  төлөөнүн  өлчөмдөрү :
Ири мүйүздүү  малдар                   - бир баш  үчүн         50 сом;
кой  - эчкилер                                 - бир баш  үчүн         10 сом;
жылкылар                                        - бир баш  үчүн         50сом;
сырттан келген  ири мүйүздүү малдарга

жайкы  сезон үчүн                            - бир баш малга     200 сом ;
сырттан келген  кой - эчкилерге   - бир баш  үчүн         50 сом ;

 1. 2017-жылга аткарылуучу план 105 000 (жүз беш мин)  сом
 2. Кабылан-Көл  айыл өкмөтүнүн  жайыт комитетине   пайдаланулуучу  жайыт участоктору  үчүн жер  салыгын  жыйноо жана келип  түшкөн каражаттарды жайыттын  инфраструктурасын жакшыртууга  багыттоо  милдети  жүктөлсүн.
 1. Бул  токтом  жарыяланган учурдан  тартып он беш күндөн  кийин  күчүнө  кирет.
 2. Ушул  токтомдун  аткарылышы айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т.Камиловго  көзөмөлдөө   жагы  жана  жер жана  айыл  чарбасы,  экология боюнча  туруктуу  комиссиясына     тапшырылсын.

Кабылан - Көл айылдык кеңешинин    төрагасы:                                                                                   У. Кадыркулов