Алай Районунун Расмий Интернет Баракчасы

fullbanner ads slot

Tue09222020

жаңыланды10:10:33 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Коңур - Дөбө 2016, 5/1-5/6 заседание

User Rating: / 0
PoorBest 

Коңур-Дөбө  айылдык  Кеңешинин IV   чакырылышынын  V  заседаниесинин

Т  О  К  Т  О  М  У № 5|1

Боз-Караган  айылы                                                                                         08-февраль   2016-жыл

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  2016-2017-2018-жылдарга  түзүлгөн  орто  аралыктагы  Социалдык- экономикалык  божомолун  бекитүү  жөнүндө.

Коңур-Дөбө  айыл өкмөтүнүн   2016-2017-2018-жылдардын  долбоору   боюнча  билдирүүлөрүн  угуп   жана  талкуулап

Коңур-Дөбө  айылдык  Кеңеши

Т  О  К  Т  О  М        К  Ы  Л  А  Т

1.Коңур-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2016-2017-2018-жылдарга карата түзүлгөн социалдык-

экономикалык стратегиялык планын долбоору жактырылсын жана бекитилсин.

2.  2016-2017-2018-жылдарга  карата  стратегиялык  планды  ишке  ашыруу  максатында,  анын иш  чараларын  иштеп  чыгуу  жагы  тинешелүү  кызматкерлерге  милдеттендирилсин.

3. Бул  токтомдун  аткарылышын  көзмөлдөө  жагы  айылдык  Кеңештин  туруктуу

комиссиясына  жүктөлсүн.

 

Коңур-Дөбө  айылдык  Кеңешинин төрагасы:- Т. Бегматов.

  

2016- 2017-2018-жылдарга карата Конур-Дөбө айыл өкмөтү боюнча социалдык –экономикалык жактан онуктуруу программасына ылайык инвестициялык долбоорлору жана иш чаралары

Иш  чаралардын  аталыштары

Каржылоонун  колому

Финансылоо

булагы

Аткаруу  мезгили

Жооптуу  аткаруу-р

Кутулуучу

жыйынтык

Муктаждыктар (проект.жалпы баасы)

Мумкунчу

луктор  (оздук  салым)

Мин.Фин.  каржылайт

Мин  сом

Мин  сом

Мин  сом

1

Кызыл-Ой Упа-Жар,элдүү конуштардын аймагында Гүлчө дарыясына дамба куруу(жалпы1100м)

2250,0

2250,0

Республикалык Бюджет

ӨКМ

2015-18-ж.ж.

Айыл өкмөтү

ӨКМ

Элдин  турак жайынын коопсуздугун сактоо

2

Шамеке  участкасында  Алымбек  Датка  атындагы  ат  майданын  куруу

5 000,0

500

Стим грант

2016-2018-ж.

а/өкмөтү

Улуттук  ат  спортун онуктуруу

3

а/өкмөтүнүн  аймагында автосервис  борборун  ачуу

100,0

Оздук салым

2016-2018-ж

Жеке  ишкер

Элге  сапаттуу  тейлоо  кызматын  корсотуу

4

Арпа-Тектир айылдарын  Таза  суу  менен  камсыздоо

950,0

250

Окмот тарабынан

2016-2017-ж

а/өкмөтү

Элдин жашоо  шартын  ондоо

5

№18 балдар бакчасына кошумча  ашкананын имаратын  куруу  жана  ишке  берүү

1500,0

150,0

Стим грант, жамааттык уюмдар

2016-ж

а/өкмөтү

Наристелерге кам көрүү

6

А/өкмөтүнүн аймагында  пилорама  куруу

1000,0

Жеке ишкер

2016-2018-ж

а/өкмөтү

7

М.Ташиев ,Арпа-Тектир орто мектептерин кошумча көмүр менен жылытууга өткөрүү

500,0

50,0

Айыл өкмөтү

Жамааттык уюмдар

2016-2017-ж

а/өкмөтү

Окуучуларга жакшы шарт түзүү

8

Кызыл-Ой,Упа-Жар айылдарын эл.энергиясы менен толук камсыздоо

800,0

Алай РЭС

Жамааттык уюмдар

2016-ж

а/өкмөтү

9

Арпа-Тектир айылына бала бакча куруу

8500,0

250

Мин.Фин

2016-2017-ж

а/өкмөтү

Наристелерге кам көрүү

10

Айыл өкмөтүнүн аймагына АЗС куруу

1000,0

Жеке ишкер

2016-2017-ж

Жеке ишкер

11

Боз-Караган  айылындагы  спорт  аянтчасын  ишке  берүү

50,0

Элдик жамаат

2016-ж.

Айыл өкмөтү

12

Арпа-Тектир  айылына  пескоблок  чыгаруучу  ишкананы  ишке киргизүү

100,0

Жеке  ишкер

2016-ж.

Айыл өкмөтү

13

Арпа-Тектир  мектебинин  жаны  имаратын  тургузуу  жана  ишке  берүү

45000,0

450

Капиталдык салымдан

2016-2017-ж

Айыл өкмөтү

Окуучуларга жакшы шарту  түзүү

14

Айыл өкмөтүнүн  админитсративдик  имаратынын  чатырын  ремонтоо  жана  айланасын  темир  тосмо  менен  тосуу

200,0

Жергиликтүү бюджет

2016-ж.

Айыл  өкмөтү 

Конур-Добо айылдык Кенешинин IV чакырылышынын Vзаседаниесинин

Т  О  К  Т  О  М  У 5/2

Боз-Караганайылы 8-февраль2016-жыл.

Конур-Добо  айылдык  округунун  2014-2015-жылдагы  бюджетинин  аткарылышы  боюнча  жана  2016-2017-2018-жылдагы бюджетинин долбоорун бекитуу жонундо.

Конур-Добо  айылдык  округунун  2014-2015-жылдагы  бюджетинин  аткарылышын,2016-жылдагы  бюджетти  жана  2017-2018-жылга  бюджеттин  долбоорун  бекитуу  жонундогу  маселени  угуп

Конур-Добо айылдык Кенеши

Т О К Т О М    К Ы Л А Т.

1. Конур-Добоайылдыкокругунун  2014-жылдагы  бюджетининкирешеболугу7528.7  мин  сом  чыгашаболугу6477.5 мин  сомгоаткарылгандыгыбекитилсин.

2. 2015-жылдын  Конур-Добоайылдыкокругунунбюджетининкирешеболугу7832.6  минсомгочыгашаболугу6234.1  мин  сомгоаткарылгандыгыбекитилсин.

3.Конур-Добо  айылдык округунун  2016-жылга  бюджетининкирешеболугу6681.4  мин  сом  жана чыгаша болугу 6681.4  мин  сом  олчомундоболунупберилген  сумма  бекитилсин.(маалыматтиркелет) врав.гранттан8.2 мин  сом  жетишпегендигибелгиленсинжанабулсумманыкошумчаболупберуужагыкаржыминистрлигиненсуралсын.(маалыматтиркелет)

4.Конур-Добо  айылдык округун жергиликтуу бюджетинин киреше жана чыгаша болугунун долбоору  2017-жылга  6313.1  мин  сомго анын ичинен   ВГ  4730.8  мин  сом, оздуккиреше1582.3 мин  сомго.2018-жылга  6580.2сомго,ВГ 4886.9 оздуккиреше1693.3 мин  сомгобекитилсин.

5. 2016-жылга  бекитилген бюджеттин киреше болугунун планданашыкчааткарылышынынэсебиненозгортуукиргизуу  Конур-ДобоайылдыкКенешининбюджеттиккомиссиясынауруксатберилсинжанаайылокмотунунбергенсунуштарыныннегизиндеайылдыкКенештинсессиясындакаралыптурулсун.

6. 2016-жылдагы  сметасынынкирешежаначыгашаболугун  ар  бирстатьясына  карата  максаттуупайдалануу  жагы   айыл   окмотунун   Ф.Э.Б   башчысы С.Батыралиевге   милдеттендирилсин.

7. Айыломотунун  2016-жылдагы  сметасынынкирешежаначыгашаболугун  ар  бирстатьясына  карата  максаттуукаржылоонукозомолгоалууайылдыкКенештинтуруктуукомиссиясынатапшырылсын.

Конур-Добоайылдык Кенештин торагасы:-                                                                                          Т.Бегмат 

Конур-Добо  айыл  окмөтүнүн  2016-жылга карата чыгаша  болугуно  тузулгон  түзүлгөн бюджетинин долбоорунун

 

Р А С Ч Е Т У

 

Чыгмдардын

Статя

Р.701 Гос.услуга

Р.702 Оборона МЧС

Р.704

Р.708  Культура

Р. 709 Школа

 

аталышы

 

 

 

 

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

 

 

 

1

з/плата

2111

3047,7

3047,7

330,5

330,5

 

2

Соц.фонд

2121

525,7

525,7

57,0

57,0

 

3

Расход служ.поездка

2211

43,2

80,0

36,8

10,0

10,0

 

4

Услуги связи

22122

10,0

10,0

 

6

Транспорт.услуг.

22141

105,0

1050,0

 

7

Оказание  прочие услуги

2215

50,0

250,0

290,0

50,0

50,0

70,0

70,0

150,0

150,0

25,0

50,0

25,0

 

8

Расхода на тек. Ремонт. Имущество

2221

50,0

150,0

100,0

50,0

50,0

 

9

Приоб-е пред-ов и мат-ов

2222

50,0

70,0

20,0

51,6

57,0

5,4

 

10

Приоб-не угля

22224

 

11

Комуслуг за  воду

2231

 

12

Ком.услуг за электр.энергия

2232

201,2

201,2

25,3

25,3

507,6

507,6

 

13

Приоб-иепрод.питания

2218

 

 

Итого  бюджет.средство

3987,8

4439,6

451,8

50,0

50,0

70,0

70,0

624,4

629,8

5,4

582,6

607,6

25,0

 

 

Актив

3112

 

 

Спец средство

2218

 

 

Всего

3977,8

4439,6

461,8

50,0

50,0

70,0

70,0

624,4

629,8

5,4

582,6

607,6

25,0

 

Жогорудатүзулгөнрасчеттуннегизиндетолуктоочугранттанайылөкмөтүүчүн  5890,3  миң  сом  керекболсо,  КР Мин Финтарабынан                                                                                                                                                                     5161,1  миң  сом  каралган.Ошондуктантолуктоочугранттан  849,2  миң  сом  жетишпейт.

Конур-Добоайылокмотунунбашчысынын

милдетинаткаруучу:-

М.Анарбаева

Финансы экономика бөлүмүнүнбашчысы:-

С.Батралиев

Р. 709 д/сад

Р.710

Баардыгы

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

МФ боюнча

А/о боюнча

Жетпегенайырма (+ -)

3376,2

3376,2

582,4

582,4

53,2

90,0

36,8

10,0

10,0

105,0

105,0

20,0

50,0

30,0

125,0

125,0

490,0

745,0

255,0

20,0

60,0

40,0

120,0

260,0

140,0

167,0

167,0

101,6

294,0

192,4

160,0

160,0

160,0

160,0

10,0

10,0

10,0

10,0

113,9

113,9

848,0

848,0

450,0

450,0

450,0

450,0

773,9

1010,9

237,0

125,0

125,0

6201,4

6930,6

120,0

120,0

120,0

120,0

480,0

480,0

480,0

480,0

1253,9

1610,9

357,0

125,0

125,0

6681,4

7530,6

849,2 

 

Конур-Добо  айыл  окмотунун  2016-жылга  киреше  болугунун  долбоорунун

РАСЧЕТУ

кирешенинаттары

мин.фин. Бергени

А/окмотбоюнча

айырмасы

1

Подоходный  налог  уплаченный  налоговый  агентом

637

637

2

Налог  на  основе .добров.патент

25

25

3

Налог  на  недвиж. имушества

5,2

5,2

4

Налог  на  транспорт. Средство физ.лиц

110

110

5

Земельный  налог  за ползование приусадебными  и  садовогороднымиземел.участками физ.

73,5

73,5

6

Налог  на  юридический  лиц.

64

64

7

Земельный  налог  не сельхоз назначение

5,6

5,6

9

Налог  ФПС

16

16

10

Гос. пошлина

4

4

11

Плата за удержения лицензия на право ползованияя недрами

100

100

Итого собственный  доход:

1040,3

1040,3

Спец средство (род взнос)

480

480

Всего  собственный  доход:

1520,3

1520,3

Выравняющий  грант

5161,1

5890,3

729,2

Категориальный   грант

Итого грантов

5161,1

5890,3

729,2

Всего доходов:

6681,4

7410,6

729,2ФЭБ     башчысы:-                                        С.Батралиев.


 


 

 

Коңур-Дөбө  айылдык  Кеңешинин  IV чакырылышынын V  заседаниесине  2015-жылга  бюджеттин  аткарылышы  боюнча  маалымат

1-киреше  бөлүгү

Кирешенин  аттары

Факт.доход

Утвержд. План 2015.

2015-жылга такталган план

2015-жылга аткарылышы

% (+,-)

1

Падоходный налог

425,1

630,0

530,0

479,4

-50,6

2

Доброболный патент

25,8

25,0

25,0

25,0

-

3

Налог не движ.имущество

11,1

5,2

5,2

7,7

+2,5

4

Налог на транспорт средство

110,0

110,0

110,0

122,3

+12,3

5

Налог физич.лиц

63,9

64,0

64,0

64,1

+01

6

Налог юридич.лиц

73,5

73,5

73,5

79,5

+6,0

7

Налог не селхоз назнач.

11,5

5,6

5,6

25,3

+19,7

8

Итого налоговые доходы

720,9

913,3

813,3

803,3

10,0

9

ВГ

4498,8

4435,8

4435,8

4435,8

10

Средство передовиемый

884,4

667,6

667,6

11

Итого транс.

5383,2

4435,8

5103,4

5103,4

12

Плата за удерж. Лицензия

619,3

651,1

651,1

791,4

+140,3

13

Плата за раенду прис.пост.

157,2

88,0

88,0

92,8

+4,8

14

Плата за ФПС

21,2

16,0

16,0

16,0

-

15

Государственный пошлина

3,1

4,0

4,0

10,0

+6,0

16

Родювзнос (спецю средство)

327,7

350,0

350,0

334,7

-15,3

17

Админитр. Штраф

-

7,1

7,1

16,5

+9,4

18

Итого ни налоговый итого:

1128,5

1116,2

1116,2

1261,4

19

Всего доходов:

7232,6

6465,3

7132,9

7168,1

+35,2

 

 

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  ФЭБ     башчысы:-            С.Батралиев.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коңур-Дөбө  айылдык Кенешинин IV чакырылышынын V   заседаниесинин

Т  О  К  Т  О  М  У 5/3

Боз-Караганайылы                                                                                                           8-февраль2016-жыл.

Конур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүнКенешинин  2016-жылдын  атайын  каражаты  боюнча  бюджетин  кароо  жонундо.

2016-жылы  Конур-Дөбө  айыл өкмөтүнөкараштуу  №18  балдар  бакчасына  ата-энелердин  мучолук  акыларынан  тушкон  акча  каражатынын  киреше  болугун  эске  алып

Конур-ДөбөайылдыкКенеши

Т О К Т О М    К Ы Л А Т.

1. Конур-Дөбө айыл өкмөтү боюнча атайын каражаттын киреше жана чыгаша болугунун сметасы 480.0 мин  сомго бекитилсин.

2. Жыл ичинде ата-энелердин  мүчөлүк  акысы сметада каралган суммадан ашыкча киреше тушсо,кошумча  смета  тузуп, чыгаша болугун иштетүүгө уруксат берүү жагы Алай райондук  финансы  бөлүмүнөн суралсын.

3.Ушул  токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына жана айыл өкмөттүн башчысынын милдетин аткаруучу   М.Анарбаевага милдеттендирилсин.

 

Конур-Дөбөайылдык Кенештинторагасы:- Т.Бегматов

 

 

 

  

Коңур-Дөбө айылдык Кеңешинин IV чакырылышынын V заседаниесинин

Т О К Т О М У №5/4

Боз-Караган айылы                                                                                                    8-февраль       2016-жыл.

Коңур-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-январына карата пайдаланылбай калган калдыктын эсебинен 2016-жылдын планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө.

 

Коңур-Дөбө айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Коңур-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-январына карата пайдаланылбай калган калдыктын эсебинен   1352918 (бир миллион үч жүз элүү эки миңтогуз жүз он сегиз) сом акча каражатын 2016-жылдын сметасынын киреше жана чыгаша бөлүгүнө кошумча киргизилсин.

2.Айылдык Кеңештин заседаниесинде талкууланып 1352918 (бир миллион үч жүз элүү эки миң тогуз жүз он сегиз) сом акча каражаты 2016-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнө кошумча сметасына киргизип берүү жагы райондук финансы бөлүмүнөн суралсын. (расчет тиркелет)

3.Жогорудагы бекитилген толуктоолорду өз максатында чыгымдоо жагын көзөмолдөө айылдык Кеңештин экономика комитетине милдеттендирилсин.

Коңур-Дөбө айылдык Кенештин төрагасы:- Т.Бегматов. 

 

Конур-Дөбө айылдык Кенешинин IV чакырылышынын V заседаниесинин

Т  О  К  Т  О  М  У № 5\5

Боз-Караганайылы                                                                                                 8-февраль2016-жыл.

Конур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетин  бюджетин  бекитүү  жөнүндө.

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  айылдык  Кенешинин  IV чакырылышынын

V  заседаниеси  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  төрагасы  Б.Бегматовдун  билдирүүсүн  угуп  талкуулап

 

Конур-Дөбө айылдык  Кенеши

Т О К Т О М    К Ы Л А Т.

1. Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  2016-жылга  бюджети  бекитилсин.

2. Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  айыл  өкмөтүнүн  башчысынын  милдетин  аткаруучу  М.Анарбаевага  тапшырылсын.

 

Конур-Добоайылдык Кенештинторагасы:- Т.Бегматов.

 


 

“БЕКИТЕМИН”

___________________Т.Бегматов

Коңур-Дөбө айылдык Кеңешинин

IV чакырылышынын  2016-жылдагы

V заседаниесинин №5|5 токтому  менен

бекитилди.

Коңур-Дөбө айыл өкмөтүнүн жайыт  пайдалануучуларынын  жайыт

комитетинин 2016-жылга  карата

БЮДЖЕТИ

Эскертүү:  Кыйыр  салыкты эске алынбай  түзүлгөн  бюджет.

Малдын түрү

Саны

Которуу коэфциенти

ШБМ

Жайыт билет акысы

Кой,эчки

8070

0 , 2

1614

80700

Жылкы

1272

1  ,0

1272

63600

Уй,топоз

2310

1   ,0

2310

15500

Айыл  өкмөт  боюнча

5186

259800

Эскертүү:Коңур-Дөбө айыл өкмөтү боюнча жайыт пайдалануу 1 баш жылкы жанауй,топоз үчүн 50 сом ,торпок,кулун үчүн  30 сом, кой эчки үчүн 10 сом же болбосо бир шарттуу малдын башы үчүн 50 сом.

Анын ичинен:1га жер салыгы үчүн 2  ,65 анын ичинен сапаттуу налогу  6490,38

Башка  айыл  окмоттордон  келген  малдарга  150 сом, кой эчкиге  30 сом

Айыл окмот  боюнча  38,5 %малы бюджетке  кошулган  жок,себеби  токой  чарбасына  жана  башка  айыл окмотторунун  жайытын  пайдалангандыгы  учун  ,

Айылдар  боюнча малдын саны  жана  жайыт  акынын суммасы.

Айыл өкмөтүнүн аталышы

Кара мал башы

Жылкы  башы

Кой,эчки

Жалпы  сумма

1

Жар кыштак

99

95

100

10700

2

Боз  караган

475

399

580

49500

3

Кара шоро

300

265

815

36400

4

Арпа тектир

457

488

855

55800

5

Кызыл  ой

62

54

154

7350

1393

1301

2505

15 9750

Шарттуумалдын башы

Малдын түрү

Малдын  түрү

ШБМ

Жайыт  пайдалануу үчүн 1  малдын башына төлөнүүчү  сумма

Жайыт  үчүн   чогултулуучу  сумма

Ийри  мүйүздүү мал

1393

50 сом

Майда  жандык

501

50 сом

Жылкы

1301

50 сом

192900

Жалпы

3195

159750

Жайыттардын  жалпы  аянты

1 га үчүн  жер  салыгы

Төлөмдөрдүн жалпы  суммасы

2355

2,65

6490,38

Чыгашалар  сметасы

Чыгыштар  бөлүгү

Сумма,сом

Жалпы сумма

1

Жайыт жакшыртуу  боюнча  иш  чаралар

Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу(жолдор,көпүрөлөр,ж.б)

70000

70000

Жайыт  абалын  жакшыртуу

(үрөн  себүү)

Жайыт  маниторинг  жүргүзүү

Жайыт башкаруу  планын иштеп чыгуу

Жайыт башкаруу  планын ишке ашырууга мониторинг  жүргүзүү

5000

5000

2

Администрациялык чыгымдар

Жайыт  комитетинин төрагасынын эмгек акысы

3000

36000

Жайыт  комитетинин бухгалтеринин эмгек акысы

Социалдык чегерүүлөр  17,25%

6210

6210

Транспорттук жана командировкалык

Бензинге  арналган   чыгымдар

20000

20000

3

Ортехника

4

Конц.товарлар

4000

4000

5

Ж.б. чыгымдар

6000

6000

6

Жайыт  пайдалануу үчүн жер салыгы

6490

6490

7

Резервный фонд  ЖК

6050

6050

8

Жалпы  жайыт  акысы  шартуу  мал  башы

159750

Бардыгы

159750

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  жайыттын  башка  максатта  пайдалануу  үчүн

Мисалы;   1. Чөп  орууга 1  га  1000  сом

2.  Көрктөндүрүү  үчүн  1  га  3000 сом

3.  Дары  чөп  терүү  үчүун  1га  1500сом

4.  Сырттан  мал  алып  келип  убактылуу  пайдалангандыгы  үчүн

ШМБга  50  сом  бир  сезонго  150сом

5. Жайлоого  чыкбаган  малдар  жана ШМБга  1000 сом  жазана

салынат

6.  Жайытты  деградатцияга  учураткандар үчүн  бир  ШМБга   50

сомдон  500 сомго  чейин акча  айып  пул  төлөөгө

Коңур- Дөбө  айыл  өкмөтүнүн жайыт  пайдалануучулары милдеттүү.

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн жайыт

комитетинин  төрагасы: -                                       Б.Бегматов. 

Конур-Дөбө айылдык Кенешинин IV чакырылышынын V  заседаниесинин

Т  О  К  Т  О  М  У № 5\6

Боз-Караганайылы                                                                                                  8-февраль2016-жыл

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүндөгү  Коомдук  алдын  алуу  борборунун  типтүү  Уставын  бекитүү жөнүндө.

«Кыргыз Республикасындагы  укук  бузуулардын  алдын  алуу  жөнүндө» КР  Мыйзамынын  121-беренесинин  6-бөлүгүн  ишке  ашыруу  максатында , «КР  Өкмөтү  жөнүндө» КР конституциялык  Мыйзамынын  10-17-беренелерине  ылайык

Коңур – Дөбө  айылдык   Кеңеши

ТОКТОМ       КЫЛАТ

1. Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүндөгү  Коомдук  алдын  алуу  борборунун  типтүү  Уставы  тиркемеге  ылайык  бекитилсин. (устав  тиркелет)

2. Айыл  өкмөтүндө  бекитилген  Типтүү  Уставдын  документтерин  даярдоо, иш алып баруу, КААБдын  төрагасы  Т.Кыдыркуловго  милдеттендирилсин

3. Бул токтомдун  аткарылышын  көзөмөлгө  алуу  айылдык  Кенештин  мыйзамдуулук  укук  тартибин  чыңдоо  жана  кенештердин  иштери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

Коңур – Дөбө   айылдык Кеңештин  төрагасы :                                                     Т.  Бегматов


 

Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтүнүн  алдындагы  Коомдук алдын алуу борбору жөнүндө типтүү

Уставы

I. Жалпы жоболор

1.Коомдук алдын алуу борбору (мындан ары – КААБ) –Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана ушул типтүү уставы менен бекитилген, ыйгарым укуктардын алкагында укук бузуулардын алдын алууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандардын  бирге катышуусу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймагында түзүлгөн коммерциялык эмес уюм.

2.КААБ укук тартибин коргоонун коомдук пунктунда же шаарлардын, райондордун жана калктуу пункттардын аймагында милициянын участкалык инспекторунун кабинетинин базасынын алдында уюштурулат, жана кылмыштуулук менен күрөшүү жана коомдук укук тартипти коргоо боюнча жарандардын, коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусунун бир түрү болуп саналат.

3.Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана айыл өкмөттөрү өзүнүн аймагында укук бузуулардын алдын алууга жалпы жетекчиликти жана анын субъектилери менен аймактык (КААБ) түзүү жолу менен жүзөгө ашырат.

4.КААБ өзүнүн ишмердүүлүгүн» Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө» мыйзамы менен, ушул Устав менен жана укук бузуулардын алдын-алуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте  күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен ылайык жүзөгө ашырат.

5.КААБ -  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы көрсөтүлгөн бурч мөөрү бар, өз алдынча юридикалык жак болуп саналат.

6.КААБ мамлекеттик жана жеке уюмдар менен, жеке жактар менен келишимдик мамилелерге турууга, КААБ  ишмердүүлүгүнүн максаттарына ылайык келген  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка аракеттерди жасоого укуктуу.

7.КААБ ишмердүүлүгү  мыйзамдуулук, ыктыярдуулук, инсанды урматтоо, мамлекеттик органдар, эмгек коллективдери жана калк менен өз ара аракеттешүү принциптеринде түзүлөт. КААБ базалык ишканалардын, алардын жайгашуу орду боюнча окуу жайларынын жетекчилеринин арасынан, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, эмгектин жана согуштун ардагерлеринен, кварталдык, үй комитеттеринин төрагаларынан, кондоминиумдардан, айрым жарандардан, укук тартибин коргоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча коюлган тапшырмаларды ийгиликтүү аткарганга ден соолугунунун абалы жана өзүнүн моралдык иштиктүү сапаттары  боюнча жөндөмдүү жаштардан жана студенттерден турушу зарыл. КААБнун ишине милициянын участкалык инспекторлору жана буйрук менен бекитилген ички иштер органдарынын башка  кызматкерлери түздөн-түз катышат.

8.КААБдын иши КААБ кеңешинин отурумдарында бекитилген, ар бир кварталга түзүлгөн пландар менен ылайык өткөрүлөт. КААБ кеңешининотурумукварталгабиржолудан кем эмесөткөрүлөтжана протокол менентаризделет.

9.КААБ өзүнүн ишинде облустук, шаардык, райондук мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын алдында түзүлгөн координациялык кеңешменин контролу алдында жана алардын алдында жылына бир жолудан кем эмес жүргүзүлгөн иш жөнүндө отчёт бериптурат.

10.КААБ өзүнүн отурумдарында, коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү, ошондой эле КААБдын ишин зарыл болгон шарттар менен камсыз кылуу маселелери боюнча өзүлөрү тейлеген участкаларда жайгашкан мекемелердин, ишканалардын жана комерциялык түзүмдөрдүн жетекчилерин уга алат.

II. КААБдын негизги милдеттери

11.Өзүнүн ишинде КААБ төмөнкүдөй милдеттерди аткарат:

- өзү тейлеген аймакта кылмыштуулуктун жана  укук бузуулардын абалын талдайт, укук бузууларды  жасоого түрткү берген шарттарды жана   себептерди табат жана мунун негизинде алардын алдын алуу жана жок кылуу боюнча иш чараларды жүзөгө ашырат;

- кылмыштуулук менен күрөшүүнүн актуалдуу маселелери боюнча басма барактарында, радио жана телекөрсөтүүлөрдө чыгып сүйлөөлөрдү уюштурушат, укук билимдерин пропагандалоону, ченемдик документтерди түшүндүрүү боюнча ишти участоктун калкынын арасында өткөрөт;

-бардык табылган укук бузуу фактылары жөнүндө ички иштер бөлүмдөрүнө (мындан ары – ИИБ) же милициянын участкалык инспекторлоруна маалымдайт (мындан ары – МУИ) жана милиция кызматкерлеринин келишине чейин ушул Устав менен берилген ыйгарым укуктарга ылайык зарыл болгон чараларды кабыл алышат;

-милиция кызматкерлери менен биргеликте селсаяктык жана тилемчилик менен алек болгон кароосуз балдардын жана өспүрүмдөрдүн, спирт ичимдиктерине ашкере берилген, укук бузууларга жол берген адамдардын коомдук жайларда жана күнүмдүк турмушундагы жүрүм-туруму үчүн көзөмөл кылууну жана ачыкка чыгарууну уюштурат, аларды белгиленген тартипте тиешелүү мекемелерге жөнөтүү жөнөтүү жөнүндө компетенттүү органдарга сунуштоолорду чыгарат;

-эркиндигинен ажыратуу жайларынан бошотулгандарга, коомдук тартипти камсыздоо боюнча ишти жүзөгө ашырган, ички иштер органдарынын бөлүмдөрүндө, милициянын айылдык бөлүмүндө алдын-алуучулук  каттоосунда турган  адамдар менен алдын алуу иштерин жүргүзөт. Аларга жумушка орношууда көмөк көрсөтөт, алар тараптан кылмышты кайталап жасоого жол бербөө максатында башка чараларды кабыл алышат,

-коомго каршы жоруктарды жасаган өспүрүмдөрдүн жана алардын ата-энелеринин  жана коомдук тартипти  бузгандарды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө балдар иштери боюнча комиссияга сунуштарды киргизет;

-жарандарды кабыл алуу жана күндүн кечки маалында, тейлеген административдик аймакта кайгуулдоо боюнча кезметчиликти уюштурат.

III. КААБдын ыйгарым укуктары

12.Өзүнүн иштеринде КААБ төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ:

-өзүнүн отурумдарында укук бузуучулардын катышуусун камсыздайт, участкада  коомдук тартипти камсыздоо маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн коомдук тартипти бузган, мекемелердин, ишканалардын жана окуу жайларынын өкүлдөрүн, жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн чакырууга;

-мекемеге, ишканага же жаранга мүлктүк же башка зыян келтирген же  коомдук тартипти кыянаттык менен бузган, адамдарга тиешелүү документтерди түзүүгө, аларды андан ары ИИБке же башка инстанцияларга тиешелүү чаараларды кабыл алуу үчүн өткөрүп берүүгө ыйгарым укуктуу;

-КААБ мүчөлөрү кезметчилик убагында жашынып жүргөн бузуучунун артынан түшүү үчүн клубдарга, стадиондорго  жана кинотеатрларга жана башка коомдук жайларга,  ошондой эле укук тартибин камсыздоо боюнча милдеттерди  аткарууга бул жайлардын администрациясы менен макулдашуу үчүн  кирүүгө укуктуу;

-жарандардын нормалдуу жашоо тиричилигин уюштуруунун башка маселелери боюнча, коммуналдык-турак жай мекемелеринин ишиндеги кемчиликтер жөнүндө, жана мамлекеттик жана коомдук мүлктү сактоону камсыздоо менен байланышкан маселелер боюнча тиешелүү инстанцияларга сунуштарды же сунуштамаларды киргизүүгө;

-укук тартибин бекемдөө боюнча иш-чараларды өткөрүүгө тейлеген аймакта жайгашкан ишканалардын жана мекемелердин, башка коомдук уюмдардын өкүлдөрүн тартууга.

IV. Коомдук алдын алуу борбору менен каралган маселелер, түзүмү жана жетектөөчү органдары

13.Укук тартибин сактоо боюнча коомчулук кеңеши,  жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен түзүлөт.

14.Коомчулук кеңешинин курамына уюмдардын, мекемелердин, коомдук бирикмелердин жана окуу жайларынын жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, кондоминиумдун, балдар иштери боюнча комиссиялардын өкүлдөрү кириши мүмкүн.

15.Коомдук  кеңештин курамы шаардык же райондуккеңештинчечимимененбекитилет.

16.Райондун коомдуккеңешин, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы менен дайындалган коомдук кеңештин төрагасы башкарат. Анын орун басары болуп кызматы боюнча ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин  орун басары саналат.

17.КААБ алдында секциялар түзүлөт:

МУИ, жол кайгуул кызматы, коомдук инспекторлор, ошондой эле көчөлөрдө жана башка коомдук жайларда дислокацияга ылайык коомдук тартипти камсыздоо боюнча ИИБдин башка сырткы кызматтары менен биргеликте коомдук тартипти сактоо боюнча секциялар;

-тейлеген участкада каттоодо турган адамдар менен жеке алдын алуу  иштери маселелери боюнча МУИ жана ЖЖИ менен биргеликте иштеген, каттоодо турган адамдар менен иштөө боюнча секциясы;

-участканын калкынын арасында ченемдик документтерди түшүндүрүү маселелери боюнча участкада ишти уюштуруп турган, ошондой эле кылмыштарды жана укук бузууларды жасоого түрткү кылган шарттарды жана себептерди жоюу жана аткаруу боюнча калк менен байланышуу жана жалпы алдын алуу секциясы, кылмыштуулук менен күрөшүүнүн актуалдуу маселелери боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарында чыгып сүйлөөлөрдү уюштурат.

18.КААБ жана алардын секциялары менен каралган маселелер тиешелүү мекемелер, уюмдар, мамлекеттик органдардын жетекчилери, окуу жайлары жана жарандар тарабынан кароо үчүн милдеттүү болуп саналган чечим менен таризделет.

19.КААБ төрагасы жергиликтүү мамлекетти кадминистрациянын буйругу менен дайындалат. Ал эмисекциялардын мүчөлөрү жана жетекчилери  - тейленген участканын КААБ коомчулугунун өкүлдөрүнүн жалпы чогулушунда.

20.Жалпы жетектөө координациялык кеңешме аркылуу жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы менен жүзөгө ашырылат.

21.КААБ мүчөлөрү милдеттерин аткарууда, мамлекеттин коргоосунун алдында турат. КААБ мүчөлөрүнүн  кол тийбестиги, абийири жана абройу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот.

22.ИИБ КААБдын бир айлык ишинин эсебин жүргүзөт, алардын ишмердүүлүгүн контролдойт, мекемелердин, ишканалардын  жана уюмдардын жетекчилери менен байланышты кармайт, алардын ишмердүүлүгү жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрацияны жана координациялык кеңешмени кабарлайт.

V. Каржы жана чарба иши

23.КААБ иши төмөнкү булактардан каржыланат:

- жергиликтүү башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча жергиликтүү бюджет;

-юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү;

-гранттар жана башка бекер жана кайтарымсыз жардамдар;

-акылуу жана кайтарымдуу карызалуулардын бардык түрүн тартууну кошпогондо,  Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган  башка булактар.

24.Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары коомдук тартипти, анын ичинде укук бузуулардын алдыналууга сактоого көмөктөшүү айрым маселелерди аткарууну өткөрүп берүүгө укуктуу,  берилген маселелерди аткаруунун аныктоо жана каражаттарды берүү каржылоонун булактарын бир убакта аныктоо менен  КААБ. Укук бузуулардын алдын алуу маселелерин берүү, аныктоо жана берүүнү каржылоо тиешелүү жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы менен кабыл алынат.

VI. КААБ мүлкү

25.КААБга берилген материалдык жана материалдык эмес активдер кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү кошпогондо, мыйзам менен белгиленген тартипте КААБдын ыкчам башкаруусуна өткөрүлүүгө жатат.

VII. Кайра уюштуруу жана жоюу

26.КААБ ишмердүүлүгүн жоюу жана кайра уюштуруу  Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси менен ылайык жүзөгө ашырылат.